Structura Parlamentului României

Camera Deputaţilor şi Senatul sunt alese în cele 42 de circumscripţii electorale, prin vot universal, egal, direct, secret şi liber exprimat, în condiţiile Legii 373/2004 pentru alegerea Camerei Deputaţilor şi a Senatului. Cele două Camere au un număr diferit de membri: Camera Deputaţilor este formată din 332 deputaţi, şi Senatul, din 137 senatori. Diferenţa se datorează normei de reprezentare diferită de la o Cameră la alta. Astfel, norma de reprezentare pentru alegerea Camerei Deputaţilor este de un deputat la 70.000 locuitori, iar pentru alegerea Senatului este de un senator la 160.000 locuitori.

Organizarea si functionarea fiecarei Camere se stabilesc prin Regulament propriu. Structurile interne ale fiecărei Camerei sunt constituite din: Biroul permanent, comisiile parlamentare si grupurile parlamentare.

Biroul permanent este compus din: preşedinte, patru vicepreşedinţi, patru secretari şi chestori (4 la Camera Deputaţilor şi 2 la Senat). Preşedintele, care este, totodată, şi preşedintele Biroului permanent, se alege prin vot secret la începutul legislaturii, pe întreaga durată a mandatului Camerei, iar ceilalţi membri ai Biroului permanent sunt aleşi la începutul fiecărei sesiuni parlamentare.

Comisiile parlamentare sunt alcătuite, pe cât posibil, pe baza configuraţiei politice a fiecărei Camere, asa cum aceasta rezultă din spectrul grupurilor parlamentare. Rolul comisiilor permanente constă în elaborarea rapoartelor şi avizelor privind documentele ce urmeaza a fi puse în dezbaterea Camerei. În afara comisiilor permanente pot fi înfiinţate comisii de anchetă şi alte comisii speciale. Camera Deputaţilor şi Senatul pot constitui comisii de mediere şi alte comisii comune.

Grupurile Parlamentare se constituie prin asocierea deputaţilor sau senatorilor care au candidat în alegeri pe listele aceluiaşi partid sau ale aceleiaşi formaţiuni politice. Un grup parlamentar trebuie sa aibă cel puţin 10 deputaţi sau 7 senatori.


Versiune printabilă | Trimite pe eMail | Hits: $hitCount$ | $editThis$
Page created in 0.36748909950256 seconds.