Senatul a aprobat douã proiecte privind ameliorarea situatiei rromilor [1]

Senatorii au adoptat, ieri, în plen, douã proiecte de lege menite „sã îmbunãtãteascã situatia populatiei de etnie rromã aflatã în dificultate din punct de vedere social si economic si confruntatã cu o sãrãcie severã si, în acest fel sã se reducã decalajele de orice naturã (sociale, economice, de imagine etc.) ale acestei minoritãti fatã de populatia majoritarã".

Se va înfiinta Agentia Nationalã pentru Rromi, organ de specialitate al administratiei publice centrale, cu personalitate juridicã, în subordinea Guvernului, prin preluarea atributiilor Oficiului pentru problemele rromilor din structura Departamentului pentru Relatii Interetnice, inclusiv ale Unitãtii de implementare a programului Phare – „Sprijin pentru strategia nationalã de îmbunãtãtire a situatiei rromilor". Finantarea agentiei se va asigura prin bugetul Secretariatului General al Guvernului. Aceastã agentie va fi condusã de un presedinte cu rang de secretar de stat, numit prin decizie a primului-ministru. Un subiect care a nãscut controverse în luãrile de cuvânt din plen a fost cel referitor la numãrul persoanelor de origine rromã din România, senatorul UDMR Peter Eckstein Kovacs sustinând cã trebuie luate în calcul doar cifrele oficiale de la recensãmântul national, care indicã aproximativ o jumãtate de milion de cetãteni care se declarã de origine rromã, în timp ce colegul sãu de partid Gyorgy Frunda l-a contrazis, sustinând cã „în realitate, în tara noastrã, sunt peste trei milioane de rromi, fapt indicat si de cãtre unele studii strãine". Un alt act normativ aprobat se referã la completarea legii privind înfiintarea, organizarea si functionarea Fondului Român de Dezvoltare Socialã. Se prevede alocarea unui cuantum suplimentar de trei sute de mii de dolari pentru a se asigura pregãtirea programului si proiectelor pentru beneficiarii de etnie rromã (proiecte privind mica infrastructurã ruralã, servicii sociale comunitare).
Publicat de : A.Costa
Data publicării: 04 Feb 2005 - 10:07
 

Link știre   [1] https://fundatia-aleg.ro/index.php?name=News&file=article&sid=823&titlu=Senatul_a_aprobat_dou&_atilde__proiecte_privind_ameliorarea_situatiei_rromilor