Mircea Govor scapa de arest. Ce interdic?ii are vicepre?edintele CJ Satu Mare [1]

Inalta Curte de Casa?ie ?i Justi?ie a decis definitiv luni eliberarea din arest preventiv a vicepre?edintelui CJ Satu Mare, Mircea Govor, urmand ca acesta sa fie cercetat in libertate sub control judiciar in dosarul in care este acuzat de mai multe fapte de ?antaj, informeaza agerpres

.ro.Pe timpul cat se afla sub control judiciar, Govor trebuie sa respecte urmatoarele obliga?ii: sa se prezinte la Poli?ia municipiului Satu Mare, conform programului de supraveghere; sa nu depa?easca limita teritoriala a Romaniei; sa nu se apropie de persoanele vatamate sau de membrii familiei acestora, de al?i participan?i la comiterea infrac?iunilor, de martori ori exper?i ?i sa nu comunice cu acestea direct sau indirect, pe nicio cale.Mircea Govor a fost arestat preventiv pe 23 decembrie 2015, fiind acuzat de DNA de mai multe fapte de ?antaj ?i folosirea influen?ei de catre o persoana care de?ine o func?ie de conducere in cadrul unui partid politic in scopul ob?inerii pentru sine sau pentru altul de foloase necuvenite.In dosar, este urmarit penal ?i deputatul Andrei Dolineaschi, pentru complicitate la folosirea influen?ei sau autorita?ii de catre o persoana care de?ine o func?ie de conducere in cadrul unui partid politic, in scopul ob?inerii pentru sine sau pentru altul de foloase necuvenite.Potrivit DNA, in perioada august ? octombrie 2013, Mircea Govor, in calitate de pre?edinte al organiza?iei jude?ene a PSD ?i vicepre?edinte CJ Satu Mare, folosindu-se de influen?a ?i autoritatea sa, a facut demersuri, prin intermediul lui Dolineaschi, pe langa persoane din conducerea Agen?iei Na?ionale de Administrare Fiscala, pentru a ob?ine numirea, deta?area, imputernicirea sau men?inerea in func?ii de conducere sau de execu?ie in cadrul nou infiin?atei Administra?ii Jude?ene a Finan?elor Publice Satu Mare (AJFP) a unor persoane obediente lui ori intereselor de partid, pe alte criterii decat cele profesionale."Procedand in acest fel, pe langa faptul ca a rezultat un folos necuvenit pentru persoanele respective, Govor a urmarit sa ob?ina/ men?ina protec?ia societa?ilor comerciale controlate de el ?i familia sa din partea organelor fiscale din jude?ul Satu Mare ?i ob?inerea unor beneficii personale sau pentru filiala partidului pe care-l conducea la nivel local (bani)", sus?in procurorii.In perioada septembrie 2013 ? martie 2014, el a procedat in aceea?i maniera ?i in favoarea unui apropiat, in sensul ca a depus diligen?e pe langa acelea?i persoane din conducerea ANAF ca acesta sa promoveze examenul pentru ob?inerea unui post in cadrul Direc?iei Regionale Antifrauda Oradea (institu?ie nou infiin?ata), fie sa ob?ina o func?ie de conducere in AJFP Satu Mare, fara ca acest lucru sa se materializeze ulterior.Procurorii au re?inut ca, in perioada aprilie ? mai 2010, vicepre?edintele CJ, folosindu-se de influen?a pe care o avea asupra unei publica?ii locale, in prezen?a unui administrator al unei societa?i, a amenin?at un avocat din Baroul Satu Mare ca in ziarul respectiv vor aparea mai multe articole compromi?atoare ce vor avea ca obiect darea in vileag a modalita?ii pretins frauduloase prin care firma acestuia ar fi ob?inut mai multe contracte de consultan?a juridica cu diferite entita?i publice."In continuare, Govor i-a precizat avocatului ca acest lucru nu se va intampla daca va favoriza societatea omului de afaceri sa ca?tige mai multe licita?ii publice care se aflau in derulare in acel moment ?i care erau organizate de institu?ii cu care firma avocatului avea contract de consultan?a juridica pe linia achizi?iilor publice. Aceasta conduita a creat o stare de temere avocatului care, in final, a acceptat o solicitare alternativa formulata de Govor, respectiv in a-i determina pe administratorii a doua societa?i care ca?tigasera o licita?ie privind o lucrare publica in valoare de 21.383.650 lei (lucrare care se dorea a fi atribuita in favoarea omului de afaceri) sa vireze suma totala de 124.800 lei in contul unei alte societa?i controlate de inculpat. Acest fapt a avut ca ?i consecin?a oprirea oricarui articol denigrator in publica?ia respectiva la adresa avocatului", au constatat anchetatorii.De asemenea, in perioada noiembrie ? decembrie 2010, Mircea Govor, folosindu-se de influen?a pe care o avea asupra aceleia?i publica?ii, impreuna cu persoana care controla linia editoriala, a impus, prin intermediul redactorilor, declan?area unei campanii mediatice denigratoare la adresa unui primar de comuna."Scopul urmarit de inculpat a fost acela de a-l constrange pe edil sa intervina pe langa membrii comisiei de licita?ie, cu privire la o lucrare finan?ata din fonduri europene cu o valoare estimativa de aproape 9,9 milioane lei, in vederea atribuirii acesteia in favoarea firmei administrate de acela?i om de afaceri", mai sus?ine DNA.Totodata, in perioada august ? septembrie 2013, Mircea Govor a constrans un inspector-?ef interimar al ITM Satu Mare sa interzica inspectorilor de munca din subordine sa aplice sanc?iuni contraven?ionale impotriva persoanelor agreate politic de el, respectiv primarii din acela?i partid cu el din jude?."Constrangerea a constat in proferarea unor amenin?ari directe cu destituirea din func?ie, in publicarea unor articole denigratoare in presa, respectiv in efectuarea unei vizite de lucru de catre inspectorul general de stat in Inspec?ia Muncii, la solicitarea inculpatului. Scopul urmarit de inculpat, pe langa ob?inerea unui folos pentru altul (neaplicarea unor amenzi primarilor agrea?i in cazul constatarii unor abateri pe linia rela?iilor de munca de catre inspectorii ITM), a vizat doua paliere: de a asigura un folos nepatrimonial pentru sine, in sensul de a dobandi, in fa?a membrilor partidului pe care il conducea de pu?in timp, o reputa?ie de un bun pre?edinte, capabil sa apere interesele lor in cazul in care ace?tia ar fi sanc?iona?i de institu?iile deconcentrate; de a-?i subordona institu?ia publica respectiva intereselor sale patrimoniale, in contextul in care Govor ?i familia sa de?ineau mai multe societa?i comerciale care aveau angaja?i", potrivit DNA. googletag.cmd.push googletag.cmd.push googletag.cmd.push
Publicat de : ---
Data publicării: 19 Ian 2016 - 05:47
 

Link știre   [1] https://fundatia-aleg.ro/index.php?name=News&file=article&sid=51963&titlu=Mircea_Govor_scapa_de_arest__Ce_interdic?ii_are_vicepre?edintele_CJ_Satu_Mare