Impozitul pe dividende se reduce, dar investitorii vor trebui sa plateasca CASS

     * Taxele aferente pietei de capital
     Investitorii pe piata de capital vor datora statului, din 2016, un impozit de 5% pe dividende, si unul de 16% pentru veniturile din investitii, conform modificarilor aduse Codului Fiscal, in Parlament

.
     Venitul obtinut ca urmare a detinerii de titluri de participare definite de legislatia in materie la organisme de plasament colectiv scade insa la 5% din suma acestora, conform unui rezumat realizat de deputatul Andreea Paul.
     Pentru veniturile realizate in anul fiscal 2015, obligatiile fiscale sunt cele in vigoare la data realizarii venitului.
     Cota de impozit de 5% se aplica asupra veniturilor din dividende distribuite incepand cu data de 1 ianuarie 2016, potrivit documentului iesit de la Comisia de Buget a Camerei Deputatilor.
     Castigul net anual/pierderea neta anuala se determina ca diferenta intre castigurile si pierderile inregistrate in cursul anului fiscal respectiv, cumulat de la inceputul anului din transferul titlurilor de valoare, si orice alte operatiuni cu instrumente financiare, inclusiv instrumente financiare derivate precum si din transferul aurului financiar, potrivit Codului Fiscal.
     Pentru venituri din investitii, trebuie platite si contributii de asigurari sociale de sanatate, in cota de 5,5%.
     Pentru castigurile din transferul titlurilor de valoare si orice alte operatiuni cu instrumente financiare, inclusiv instrumente financiare derivate, precum si din transferul aurului financiar, baza lunara de calcul al contributiei de asigurari sociale de sanatate reprezinta castigul net anual determinat, raportat la cele 12 luni ale anului de realizare a veniturilor, si nu poate fi mai mare decat valoarea a de 5 ori castigul salarial mediu brut in vigoare in anul pentru care se stabileste contributia.
     Pentru persoanele fizice care realizeaza venituri din dividende, baza lunara de calcul a contributiei de asigurari sociale de sanatate reprezinta totalul veniturilor brute din dividende, in bani sau in natura, distribuite de persoanele juridice, realizate in cursul anului fiscal precedent, raportat la cele 12 luni ale anului, si nu poate fi mai mare decat valoarea a de 5 ori castigul salarial mediu brut.
     Organul fiscal competent este obligat sa calculeze CASS datorata de persoanele fizice care realizeaza, intr-un an fiscal, venituri din urmatoarele categorii: a) venituri din activitati independente; b) venituri din activitati agricole, silvicultura, piscicultura; c) venituri din asocierea cu o persoana juridica, contribuabil potrivit titlurilor II sau III, pentru care sunt aplicabile prevederile art.125 alin.(7)-(9); d) venituri din cedarea folosintei bunurilor; e) venituri din investitii; f) venituri din alte surse.
     CASS se stabileste, de organul fiscal competent, in anul urmator celui de realizare a veniturilor, prin decizie de impunere anuala pentru
     stabilirea contributiei de asigurari sociale de sanatate, pe baza informatiilor din declaratiile fiscale privind veniturile realizate, precum si pe baza informatiilor din evidenta fiscala, dupa caz.
     Contributia anuala se calculeaza prin aplicarea cotei individuale asupra bazei anuale de calcul determinata ca suma a bazelor lunare de calcul asupra carora se datoreaza CASS pentru veniturile din investitii. Baza anuala de calcul nu poate fi mai mica decat valoarea a douasprezece salarii de baza minime brute pe tara si nici mai mare decat valoarea a de 5 ori castigul salarial mediu brut inmulsita cu 12 luni.
     In cazul persoanelor fizice care realizeaza atat venituri din investitii, cat si venituri din salarii sau asimilate salariilor, baza anuala de calcul a contributiei de asigurari sociale de sanatate utilizata la incadrarea in plafonul minim prevazut se determina ca suma a tuturor bazelor lunare de calcul asupra carora se datoreaza contributia de asigurari sociale de sanatate.
     * Scaderi de accize pentru carburanti si bauturi alcoolice
     Pe langa reducerea TVA la 19%, in noul Cod a fost introdusa si diminuarea nivelului accizelor la benzina cu plumb, benzina fara plumb si motorina la nivelul aplicabil anterior datei de 1 aprilie 2014. Scad si accizele pentru bere de la 3,9 lei/hl/1grad Plato la 3,3 lei/hl/1grad Plato, pentru produsele intermediare de la 781,77 lei/hl de produs la 396,84 lei/hl de produs, pentru vinuri spumoase de la 161,33 lei/hl produs la 47,38 lei/hl produs si la bauturi fermentate spumoase de la 213,21 lei/hl produs la 47,38 lei/hl produs. Nivelul accizelor pentru alcool etilic coboara de la 4.738,01 lei/hl alcool pur la 3.306,98 lei/hl pe alcool pur.
     * Se mentine cota de 3% pentru microintreprinderi
     Conform Andreei Paul, in noul Cod Fiscal se mentine cota de impozitare de 3%, dar au fost introduse masuri de sustinere a microintreprinderilor nou-infiintate prin introducerea unei cote de impozitare de 1% in primii doi ani de existenta a persoanei juridice, conditionata de angajarea unui salariat.
     Pentru veniturile din activitati independente, este prevazuta modificarea plafonului pentru cheltuielile reprezentand cotizatiile platite asociatiilor profesionale, in sensul limitarii acestora la 4.000 euro anual si majorarea cotei la 5% pentru cheltuielile sociale.
     S-a majorat si plafonul neimpozabil la 800 euro anual pentru fiecare persoana referitor la contributiile la scheme de pensii facultative (400 euro), precum si la primele de asigurare voluntara de sanatate (400 euro).
     * Cota cheltuielilor forfetare deductibile, majorata
     O alta prevedere este majorarea cotei cheltuielilor forfetare deductibile pentru stabilirea venitului net anual realizat de persoanele fizice din drepturi de proprietate intelectuala la 40% din venitul brut.
     Andreea Paul a subliniat: "A fost modificata baza de calcul a CAS pentru persoanele fizice care realizeaza venituri din activitati independente, in sensul ca aceasta va fi venitul realizat, fiind eliminata astfel posibilitatea alegerii venitului asigurat la sistemul de pensii (posibilitate permisa de sistemul actual). Se instituie obligatia de plata a cotei individuale de CAS pentru toate persoanele fizice care realizeaza venituri din activitati independente, cu posibilitatea optarii pentru cota integrala de contributie in vederea stabilirii integrale a punctajului de pensie".
     De asemenea, Codul elimina exceptia prin care se stabileste ca persoanele fizice care realizeaza venituri din drepturi de proprietate intelectuala, investitii, precum si din alte surse, nu datoreaza contributie pentru aceste venituri daca mai realizeaza si venituri din salarii, pensii sau venituri din activitati independente. Totodata, se introduce plafonul maxim al bazei lunare de calcul a CASS, respectiv aceasta nu poate fi mai mare decat echivalentul a de 5 ori castigul salarial mediu brut utilizat la fundamentarea bugetului de asigurari sociale de stat.
     * Impozitul pe cladiri, in functie de destinatie
     Conform deputatului, impozitul pe cladiri va fi stabilit in functie de destinatia cladirii (rezidentiala sau nerezidentiala), atat pentru persoanele fizice, cat si pentru persoanele juridice. Cota impozitului este de 0,08%-0,2% (cladiri rezidentiale); 0,2%-1,3% (cladiri nerezidentiale); 0,4% (cladiri utilizate pentru activitati din domeniul agricol); 2% (cladiri nerezidentiale ale persoanelor juridice nereevaluate in ultimii 5 ani); 5% (cladiri nerezidentiale ale persoanelor juridice nereevaluate in ultimii 3 ani).
     Terenul de sub cladire va fi impozitat. Pentru terenul intravilan, nivelul impozitului se va stabili pe baza unor limite minime si maxime, iar impozitul pe cladiri, pe teren si cel pe mijloacele de transport se vor stabili anual.
     Codul acorda competente consiliilor locale de a stabili cote aditionale impozitelor si taxelor locale de pana la 50%, fata de nivelul actual de pana la 20%. Impozitele si taxele locale se vor indexa anual, rata inflatiei fiind comunicata pe site-ul oficial al Ministerului Finantelor si al Ministerului Dezvoltarii si nu va mai fi necesara adoptarea unei Hotarari de Guvern in acest sens.   
Publicat de : ---
Data publicării: 29 Iun 2015 - 05:18
 

Link știre