Adunarea Generală a Asociației Organizatorilor de Târguri din Sud-Estul Europei [1]

La Complexul Expozițional Romexpo s-a desfãșurat ieri Adunarea Generalã a Asociației Organizatorilor de Târguri din Sud-Estul Europei (EASE), ai cãrei membri sunt 23 de organizatori de târguri, mai ales din spațiul ex-iugoslav. Alegerea Bucureștiului ca gazdã a fost determinatã de faptul cã, în acest an, Romexpo deține președinția EASE.

La lucrãri au luat parte reprezentanți a unor importanți organizatori de târguri din sud-estul și centrul Europei, și anume: Banja Luka Fair, Banjalucki Velesajam, Sarajevo Fair din Bosnia-Hertzegovina; International Fair Plovdiv din Bulgaria; Belgrade Fair, Novi Sad Fair, Leskovac Fair din Serbia-Muntenegru; Hungexpo din Ungaria; ExpoTim din România.

Romexpo a fost reprezentatã de președintele-director general, George Cojocaru, președinte în exercițiu al Asociației, alãturi de directorii principalelor direcții din cadrul societãții.

La deschiderea evenimentului au fost prezenți Janos Barabas, vicepreședinte al Comitetului Executiv UFI, președintele Hungexpo (Budapesta), Ștefan D. Popa, prim-vicepreședinte al CCIRB și președinte al CCIB, precum și de directorii Sorin Mihai Rogoveanu și Olguța Marian, din partea Ministerului Economiei și Comerțului.
Lucrãrile s-au desfãșurat sub ideea generoasã a stimulãrii colaborãrii și cooperãrii sud-est europene prin intermediul târgurilor.

Asociația Organizatorilor de Expoziții din sud-estul Europei - EASE - are ca principal scop sã contribuie cât mai eficient la ridicarea standardelor industriei târgurilor și expozițiilor din aceastã parte a Europei, prin consolidarea relațiilor de cooperare, deja tradiționale, între țãrile din regiune, dar mai ales a legãturilor dintre organizatorii manifestãrilor expoziționale.

Președintele în exercițiu a prezentat un plan de activitate pentru perioada 2005-2006, conform cãruia se va pune accent pe o mai bunã diseminare a experiențelor membrilor EASE, care sunt în același timp și membri UFI. De asemenea, se va acționa pentru armonizarea calendarelor manifestãrilor organizate, se vor identifica și aplica modalitãți optime în vederea facilitãrii accesului agenților economici la piețele internaționale și, nu în ultimul rând, se va coopera pentru realizarea unui program educațional și de pregãtire, direcționat atât cãtre propriul personal, cât și cãtre expozanți și vizitatori.

Evaluarea și auditarea calitãții serviciilor specializate, oferite de companiile organizatoare, de cãtre firme recunoscute în domeniul certificãrii, precum și analizarea motivațiilor expozanților și ale vizitatorilor se adaugã la obiectivele prioritare ale Asociației pe perioada sus-menționatã.

Subliniind cã rolul organizatorilor de târguri este acela de a educa piața și de a promova afacerile, George Cojocaru a conchis cã „scopul principal al Asociației este de a crea o familie mare a organizatorilor, oferindu-le astfel posibilitatea dezvoltãrii și susținerii reciproce, conform standardelor internaționale din domeniul industriei expoziționale>.

Adunarea Generalã de la București a constituit un cadru propice pentru analiza tendințelor actuale din industria târgurilor. De asemenea, a fost dezbãtut și adoptat noul Statut al EASE și au fost alese noile structuri de conducere ale acesteia. Mandatul președintelui George Cojocaru a fost prelungit cu încã un an, urmând ca, din iunie 2006, președinția sã fie preluatã de Belgrade Fair.
Publicat de : ---
Data publicării: 03 Iun 2005 - 10:20
 

Link știre   [1] https://fundatia-aleg.ro/index.php?name=News&file=article&sid=4697&titlu=Adunarea_Generala_a_Asociatiei_Organizatorilor_de_Targuri_din_Sud_Estul_Europei