Intreprinderile sociale, o oportunitate pentru Romania [1]

window

.NREUM||(NREUM={}),__nr_require=function(n,t,e){function r(e){if(!t[e]){var o=t[e]={exports:{}};n[e][0].call(o.exports,function(t){var o=n[e][1][t];return r(o?o:t)},o,o.exports)}return t[e].exports}if("function"==typeof __nr_require)return __nr_require;for(var o=0;op;p++)u[p].apply(s,e);return s}function a(n,t){f[n]=c(n).concat(t)}function c(n){return f[n]||[]}function u(){return e(t)}var f={};return{on:a,emit:t,create:u,listeners:c,_events:f}}function r(){return{}}var o="nr@context",i=n("gos");t.exports=e()},{gos:"7eSDFh"}],ee:[function(n,t){t.exports=n("QJf3ax")},{}],gos:[function(n,t){t.exports=n("7eSDFh")},{}],"7eSDFh":[function(n,t){function e(n,t,e){if(r.call(n,t))return n[t];var o=e();if(Object.defineProperty&&Object.keys)try{return Object.defineProperty(n,t,{value:o,writable:!0,enumerable:!1}),o}catch(i){}return n[t]=o,o}var r=Object.prototype.hasOwnProperty;t.exports=e},{}],D5DuLP:[function(n,t){function e(n,t,e){return r.listeners(n).length?r.emit(n,t,e):(o[n]||(o[n]=[]),void o[n].push(t))}var r=n("ee").create(),o={};t.exports=e,e.ee=r,r.q=o},{ee:"QJf3ax"}],handle:[function(n,t){t.exports=n("D5DuLP")},{}],XL7HBI:[function(n,t){function e(n){var t=typeof n;return!n||"object"!==t&&"function"!==t?-1:n===window?0:i(n,o,function(){return r++})}var r=1,o="nr@id",i=n("gos");t.exports=e},{gos:"7eSDFh"}],id:[function(n,t){t.exports=n("XL7HBI")},{}],loader:[function(n,t){t.exports=n("G9z0Bl")},{}],G9z0Bl:[function(n,t){function e(){var n=v.info=NREUM.info;if(n&&n.licenseKey&&n.applicationID&&f&&f.body){c(d,function(t,e){t in n||(n[t]=e)}),v.proto="https"===l.split(":")[0]||n.sslForHttp?"https://":"http://",a("mark",["onload",i()]);var t=f.createElement("script");t.src=v.proto+n.agent,f.body.appendChild(t)}}function r(){"complete"===f.readyState&&o()}function o(){a("mark",["domContent",i()])}function i(){return(new Date).getTime()}var a=n("handle"),c=n(1),u=window,f=u.document,s="addEventListener",p="attachEvent",l=(""+location).split("?")[0],d={beacon:"bam.nr-data.net",errorBeacon:"bam.nr-data.net",agent:"js-agent.newrelic.com/nr-515.min.js"},v=t.exports={offset:i(),origin:l,features:{}};f[s]?(f[s]("DOMContentLoaded",o,!1),u[s]("load",e,!1)):(f[p]("onreadystatechange",r),u[p]("onload",e)),a("mark",["firstbyte",i()])},{1:11,handle:"D5DuLP"}],11:[function(n,t){function e(n,t){var e=[],o="",i=0;for(o in n)r.call(n,o)&&(e[i]=t(o,n[o]),i+=1);return e}var r=Object.prototype.hasOwnProperty;t.exports=e},{}]},{},["G9z0Bl"]);Intreprinderile sociale, o oportunitate pentru RomaniaCostin Nitu / costin.nitu@curierulnational.ro Nicolescu, CNIPMMR: Crearea unui numar mare de întreprinderi sociale în România reprezinta o foarte importanta oportunitate economica si sociala 'România este printre tarile care au cea mai mica densitate de IMM-uri la 1.000 de locuitori, iar o modalitate de a atenua si, în perspectiva, de a remedia aceasta situatie este sa încurajam sectorul întreprinderilor sociale”La nivelul Uniunii Europene, 10% din mediul de afaceri european este destinat activitatii întreprinderilor sociale, acestea integrând peste 11 milioane de angajati, sub diferite forme de organizare: 70% dintre acesti angajati în organizatii nonprofit, 26% sunt inclusi în cooperative, iar 3% în case de ajutor. 'Crearea unui numar mare de întreprinderi sociale în România reprezinta o foarte importanta oportunitate economica si sociala pentru aceasta tara. România este printre tarile care au cea mai mica densitate de IMM-uri la 1.000 de locuitori, iar o modalitate de a atenua si, în perspectiva, de a remedia aceasta situatie este sa încurajam acest sector al întreprinderilor sociale”, a declarat, într-o confe­rinta de presa, presedintele Consiliului National al Întreprinderilor Private Mici si Mijlocii din România, Ovidiu Nicolescu. Întreprinzatorii vor un program national de masuri si actiuni de sustinere a dezvoltarii întreprinderilor sociale  Având în vedere rezultatele, observatiile si recomandarile Comitetului Economic si Social European, CNIPMMR solicita: va­lo­rificarea la nivel national a recomandarilor CESE privind între- ­prinderile sociale; luarea în considerare în definitivarea cadrului normativ a descrierii întreprin­derilor sociale bazate pe caracte­risticile comune identificare de CESE si a recomandarilor (proiectul de Lege privind economia sociala înregistrat cu nr. 335/ 23.06.2014 fiind în prezent în procedurile de avizare de catre Comisiile de specialitate din cadrul Camerei Deputatilor, pe 17.09.2014 primind aviz de la Comisia Juridica, de disciplina si imunitati) si îmbunatatirea art. 11 alin. (1) lit. a) din proiectul de lege, prin înlocuirea cuvântului 'permanent” cu sintagma 'are în medie anual” cel putin 30% din personalul angajat apartinând grupului vulnerabil.De asemenea, Consiliul soli­cita completarea proiectului de Lege privind economia sociala înregistrat la Parlament cu nr. 335/23.06.2014: completarea art. 20 alin. (1) din proiectul de Lege privind economia sociala înregistrat cu nr. 335/23.06.2014 cu masuri non-financiare si fiscale pentru întreprinderile sociale, similare cu bunele practici din celelalte state membre ale UE: facilitati fiscale: scutiri si reduceri de taxe, impozite si contributii sociale; reglementarea dreptului la folosinta gratuita sau chirie minima pentru spatii; dreptul de a i se concesiona servicii publice fara caracter comercial, în conditiile legii; oferirea unei perioade de gratie de 1-5 ani, care sa presupuna scutirea de taxe pentru un anumit interval de timp de la înfiintarea întreprinderii sociale; masuri non-financiare: incubatoare regionale, servicii de consultanta pentru începerea si dezvoltarea de întreprinderi sociale, centre de asistenta tehnica - tip business; sprijin direct, prin programe de finantare a înfiintarii si dezvoltarii întreprinde­rilor economiei sociale din resurse provenite din bugetul de stat si din bugetele locale; sprijin combinat, prin aplicarea masurilor non-financiare si fiscale. Totodata, CNIPMMR mai solicita: reglementarea mecenatului de competenta, astfel încât companiile sa poata beneficia de scutiri de impozite pentru serviciile de consultanta oferite pro bono întreprinderilor sociale si ONG-urilor; stabilirea unei TVA diferentiate de 9% pentru serviciile de interes general; introducerea unor criterii sociale în acordarea contractelor în cadrul achizitiilor publice; crearea unei etichete de economie sociala, corelata cu un sistem de monitorizare si eva­luare a impactului social; profesionalizarea entitatilor care activeaza în domeniul economiei sociale pentru cresterea calitatii serviciilor si a competitivitatii pe piata, prin transfer de know-how din partea companiilor; campanii ample de promovare a antreprenoriatului social ca solutie la probleme sociale, dar si economice; reducerea la jumatate a cuantumului amenzilor prevazute la art. 20 alin. (1) din proiectul de Lege privind economia sociala. A patra categorie de propuneri se refera la elaborarea unui program national de masuri si actiuni de sustinere a dezvoltarii întreprinderilor sociale la nivel national, regional si local. 'Crearea si dezvoltarea întreprinderilor sociale reprezinta o oportunitate foarte importanta pentru România ca sa-si creasca numarul de întreprinderi sociale, sa sporeasca numarul de locuri de munca. Experienta altor tari arata ca aceasta se poate face rapid si performant, depinde numai de noi sa adoptam rapid legislatia si sa cream acest organism ca sa faca programul si sa valorificam aceasta oportunitate. Daca nu ne grabim, exista pericolul ca si aceasta oportunitate sa treaca pe lânga România asa cum au trecut nu putine în trecutul apropiat sau mai îndepartat”, a afirmat presedintele CNIPMMR, Ovidiu Nicolescu.  
Publicat de : ---
Data publicării: 18 Feb 2015 - 05:29
 

Link știre   [1] https://fundatia-aleg.ro/index.php?name=News&file=article&sid=44622&titlu=Intreprinderile_sociale__o_oportunitate_pentru_Romania