SIF Muntenia si-a modificat, in statut, cvorumurile necesare AGA

     SIF4 Muntenia a anuntat, ieri, ca si-a schimbat, in statut, cvorumurile necesare AGA, dupa modificarea Legii pietei de capital 297/2004

.
     Astfel, statutul SIF va prevedea: "Pentru validitatea deliberarilor adunarii generale extraordinare este necesara la prima convocare prezenta actionarilor detinand cel putin o patrime din numarul total de drepturi de vot, iar la convocarile urmatoare, prezenta actionarilor reprezentand cel putin o cincime din numarul total de drepturi de vot. Hotararile sunt luate cu majoritatea voturilor detinute de actionarii prezenti sau reprezentati. Decizia de modificare a obiectului principal de activitate al societatii, de reducere sau majorare a capitalului social, de schimbare a formei juridice, de fuziune, divizare sau dizolvare a societatii se ia cu o majoritate de cel putin doua treimi din drepturile de vot detinute de actionarii prezenti sau reprezentati."
     Modificarile actului constitutiv vor fi inregistrate la Registrul Comertului, in baza hotararii Consiliului de Administratie, ulterior obtinerii autorizatiei din partea ASF, potrivit companiei.
     Societatile de investitii financiare (SIF) trebuie sa isi treaca in statute cvorumurile prevazute in legea societatilor comerciale, adica sa relaxeze conditiile actuale pentru tinerea Adunarilor Generale, dupa ce Camera Deputatilor a adoptat, pe 19 decembrie, legea de aprobare a ordonantei 32/2012, care aduce modificari legii pietei de capital 297/2004 (legea 10/2015).   
Publicat de : ---
Data publicării: 05 Feb 2015 - 05:30
 

Link știre