Lege pentru protecția patrimoniului național inițiată de senatorii PD-L [1]

Senatorii PD-L Anca Boagiu, Gheorghe David și Alexandru Pereș au inițiat un proiect de lege pentru completarea Legii nr. 422/2001 privind protejarea monumentelor istorice, informează un comunicat de presă al PDL, remis Informatia.ro (AMOS News).Proiectul preia din recomandările Comisiei Prezidențiale pentru Patrimoniul Construit, Siturile Istorice și Naturale din România pentru a asigura o mai bună protecție a patrimoniului atât în fața factorilor naturali, cât mai ales a distrugerilor provocate de oameni.
 
Printre modificările propuse se numără „finalizarea delimitării și reglementării tuturor zonelor construite protejate în așezările urbane sau rurale și a cartării tuturor imobilelor din toate zonele protejate” și „clasificarea lor în trei categorii valorice: monumente istorice cuprinse în Lista Monumentelor Istorice sau propuse spre clasare, imobile, construcții și situri - împreună cu componentele acestora - protejate prin reglementările urbanistice aferente zonei protejate din care fac parte și imobile comune. Dintre acestea, primele două categorii nu pot constitui obiectul unei cereri de desființare.
 
Proiectul prevede ca cererea de desființare a unui imobil să fie însoțită de soluția arhitecturală a imobilului care urmează să fie construit în loc. În același timp se instituie practica posibilității de amânare a procedurii de autorizare sau desființare a unei construcții situată într-o zonă protejată, în urma unor sesizări, până la verificarea legalității procedurii respective.
 
Pentru a asigura transparența administrației publice în gestionarea patrimoniului național, Consiliile locale și Direcțiile de cultură trebuie să facă publice, în termen de 15 zile, solicitările pentru modificarea, declasarea sau desființarea monumentelor și a imobilelor situate în zonele protejate.
 
Până la terminarea operațiunii de cartare a clădirilor, orice intervenție asupra unui imobil situat într-o zonă protejată nu se va putea face decât pe baza unei cercetări in situ și a unui studiu de evaluare a semnificației sale cultural-istorice. Înainte de a fi supus avizării, studiul va fi făcut public, inclusiv prin afișarea pe website-ul Direcției de Cultură și Patrimoniu Cultural Național în raza căreia se află imobilul.


Publicat de : ---
Data publicării: 13 Mar 2009 - 05:41
 

Link știre   [1] https://fundatia-aleg.ro/index.php?name=News&file=article&sid=32634&titlu=Lege_pentru_protectia_patrimoniului_national_initiata_de_senatorii_PD_L