UNJR: Comisia Juridică a Camerei Deputaților a încălcat flagrant Constituția României [1]

Uniunea Națională a Judecătorilor din România (UNJR) a trimis un comunicat de presă în care se referă la propunerea pe care trebuia să o facă Comisia Juridică a Camerei Deputaților Plenului Camerei cu privire la cazul Adrian Năstase.

Redăm integral textul comunicatului.

"Uniunea Națională a Judecătorilor din România (UNJR) este îngrijorată să constate că statul de drept în România devine o noțiune fără fond atâta vreme cât o comisie parlamentară nu înțelege rolul celorlalte puteri constituite în stat, încălcând în mod voit principiul ce constituie un pilon al unui stat de drept, și anume separarea puterilor în stat (principiu consacrat de altfel în Constituția României la art. 1 paragraf 4).

Astfel, Comisia Juridică, de disciplină și imunități a Camerei Deputaților a procedat, în ce privește propunerea pe care trebuia să o facă Plenului Camerei, la o veritabilă judecată a unor cauze penale, în sensul că a procedat la audieri, la analizarea unor probe și, cel mai grav lucru, a tranșat cauzele din punct de vedere juridic ca o veritabilă instanță de judecată.

Ca o ilustrare a acestei constatări, într-unul din cazuri Comisia face aprecieri de natură jurisdicțională, depășind limitele puterii legislative (în cauza privind pe dl. Adrian Năstase), Comisia apreciind că nu poate fi cerută declanșarea urmăririi penale de către Camera Deputaților „întrucât, pe fond, din analiza probelor existente la dosar, nu reies elemente care să justifice această cerere” (extras din Raportul Comisiei). Este îngrijorător și alarmant faptul că o comisie parlamentară da astfel de verdicte, când de fapt rolul său este cu totul altul.

Reamintim că tocmai Curtea Constituțională a arătat, în cuprinsul Deciziei nr. 1133/2007 (de declarare a neconstituționalității unei ordonanțe de urgență prin care s-a încercat, de asemenea, încălcarea principiului separației puterii judecătorești cu privire la aceeași cerere de urmărire penală) că „Autorităților prevăzute la art. 109 alin. (2) nu li se poate impune, fără să se încalce principiul separației puterilor în stat, prevăzut de art. 1 alin. 4 din Constituție, obligația de a efectua cercetări proprii sau de a încredința unor structuri extrajudiciare verificarea faptelor penale cu care sunt sesizate Ministerul Public, de alte organe ale statului sau de cetățeni. Asemenea cercetări au caracterul de urmărire penală sau de acte premergătoare urmăririi penale și sunt cu totul străine statutului juridic constituțional, rolului și funcțiilor autorităților publice menționate”.

Or, prin efectuarea de astfel verificări a faptelor penale (audieri pe fondul cauzelor care fac obiectul sesizărilor Ministerului Public, precum și analiza probelor, dar și concluzii de natură jurisdicțională date cauzelor asupra cărora Raportul trebuia să dea un simplu aviz), apreciem că în mod clar Comisia și-a încălcat rolul constituțional.

Aceasta trebuia să se limiteze la a da un aviz, nu să se constituie într-o adevărată instanță de judecată.

UNJR apreciază că în aceste cazuri nu se mai poate vorbi de un pericol la adresa statului de drept, pentru că atentatul împotriva statului de drept este ca și produs prin modul în care Comisia a înțeles să procedeze în cele două cazuri. Ne aflam în situația în care putem vorbi de abolirea puterii judecătorești, care se distinge tocmai prin independență jurisdicțională (independență cu care Comisia nu este investită constituțional), și de preluarea unui adevărat monopol al justiției de către puterea legiuitoare în acest tip de cauze.

Se pare că, în fapt, Constituția României a devenit un obiect de lux, greu de găsit și de folosit și care, iată, ajunge să fie folosită în folos propriu de o singură putere în stat, și anume de puterea legiuitoare".


Publicat de : ---
Data publicării: 23 Iun 2008 - 05:04
 

Link știre   [1] https://fundatia-aleg.ro/index.php?name=News&file=article&sid=29998&titlu=UNJR__Comisia_Juridica_a_Camerei_Deputatilor_a_incalcat_flagrant_Constitutia_Romaniei