Videanu favorizează Luxten [1]

Compania Luxten Lightning SA urmează a primi în perioada imediat următoare de la municipalitatea bucureşteană, în mod gratuit, trei suprafeţe de teren în buricul târgului (Floreasca, Vatra Luminoasă, Colentina), în suprafaţă totală de 22

.638 metri pătraţi. Afacerea, care miroase urât de la o Poştă, este susţinută de primarul general Adriean Videanu. Acesta a semnat încă de la finele anului trecut, expunerea de motive care stă la baza aprobării viitoarei Hotărâri de Consiliu General prin care urmează a se da Luxtenului, în folosinţă gratuită, o adevărată zestre imobiliară.

Numită gestionar al iluminatului stradal din Capitală ca urmare a unei licitaţii cu cântec care a avut loc în perioada mandatului fostului primar general Viorel Lis, compania Luxten Lightning SA urmează a primi în perioada imediat următoare de la municipalitatea bucureşteană, în mod gratuit, trei suprafeţe de teren în buricul târgului (Floreasca, Vatra Luminoasă, Colentina), în suprafaţă totală de 22.638 metri pătraţi. Afacerea, care miroase urât de la o poştă, este stipulată în contractul nr. 206, încheiat în 1997 de către compania condusă de fostul consilier PSD, Ionel Pepenică, cu Primăria Generală a Capitalei. Surprinzător, unul dintre susţinătorii acestei afaceri ilegale, cu un intens miros imobiliar, este primarul general Adriean Videanu, care a semnat deja încă de la finele anului trecut (n.r. - la scurtă vreme după ce Luxten Lighting SA a remis către PMB cererea nr. 10963/04.12.2006 pentru a primi terenuri) expunerea de motive care stă la baza aprobării Hotărârii (facsimil 1) prin care urmează a se da Luxtenului, în folosinţă gratuită, o adevărată zestre imobiliară.

Primul mare semn de întrebare legat de această afacere constă în faptul că nici în „Expunerea de motive“ (facsimil 2) semnată de edilul Adriean Videanu şi avizată favorabil de Adrian Iordache - directorul executiv al Direcţ iei Juridic-Contencios şi Legislaţie din PMB, şi nici în „Raportul de specialitate“ semnat de Victor Stănescu - director Direcţia Utilităţi Pubice, şi de Cristina Şetran - director executiv al Direcţiei eviden- ţă imobiliară şi cadastru din PMB, nu se precizează dacă pământurile ce urmează a fi date gratuit Luxten Lighting SA fac parte din domeniul public sau din cel privat al municipalităţii. Dacă acestea ar face parte din domeniul public al Bucureş- tiului, atunci Luxten nu ar putea primi nici un centimetru de teren, conform Legii 215/2001 privind administraţia publică locală, terenurile, ţinând cont de faptul că art 122, al 2 din respectivul act normativ stipulează clar faptul că „Bunurile ce fac parte din domeniul public sunt inalienabile, imprescriptibile si insesizabile“.

Dar să pornim de la ideea că cele trei terenuri ce urmează a fi date gratuit spre folosinţă Luxten ar fi în domeniul privat al municipalităţii. În acest caz, conform art 125 din Legea 215/2001, este prevăzut că bunurile ce aparţin domeniului privat, de interes local, „Consiliile locale (...) hotă- răsc ca acestea să fie date în administrarea regiilor autonome si institutiilor publice, să fie concesionate ori să fie închiriate prin licitaţie publică, organizată în condi- ţiile legii. Singura posibilitate de primi în folosinţă gratuită un teren îl au, coform art. 126 din Legea 215/2001 „persoanele juridice fără scop lucrativ, care desfaşoară activitate de binefacere sau de utilitate publică ori serviciilor publice“. Dacă ne luăm după acest text de lege, Luxten nu este nici persoană juridică fără scop lucrativ, care desfaşoară activitate de binefacere sau de utilitate publică, nici serviciu public. Este doar o companie privată care gestionează serviciul de iluminat al Capitalei. Culmea este însă că Adriean Videanu şi subalternii săi s-au făcut că nu observă acest aspect şI, pentru a da o tentă de legalitate afacerii, a precizat în „Expunerea de motive“ că încredinţarea gratuită a terenurilor se face în baza art. 126 din Legea 215.2001. (!!!)

Ca tacâmul să fie complet, Videanu zice că zestrea imobiliară a municipalităţii ar trebui musai dată Luxten, că aşa stipulează controversatul contract încheiat de această companie în 1997 şi locaţiile vor fi utilizate de companie „ca puncte de lucru şi dispecerate pentru asigurarea intervenţiilor la instalaţiile de iluminat public“. Măi, să fie! Ce om serios poate crede că cineva va folosi un teren imens în Floreasca, pentru a construi garaje? Vom trăi şi vom vedea. Cert e că până atunci, probabil temânduse de un scandal, Videanu a scos de pe Ordinea de zi de azi a Consiliului General proiectul vizând această „împroprietărire“.
Locaţiile pe care Luxten le va primi gratuit:
• teren delimitat de str. Gherghiţei, str. Tudor Mihai, str. Zamfir Nicolae, str. Sold. Savu Barna - suprafaţa 11.004 mp;
• str. Vatra Luminoasă nr. 108 - suprafaţa 8 1 15 mp;
• str. Biserica Floreasca, nr. 12 - suprafaţa 3.519mp;

Adriean Videanu se scuză: „Avem obligaţia conform contractului“
Reporter: - Am înţeles că sâmbătă (n.r. - azi) urma să se discute în şedinţa Consiliului General şi să se aprobe un proiect de Hotărâre privind darea în folosinţă gratuită către Luxten Lighting SA a trei suprafeţe de teren în Bucureşti. Pe ordinea de zi acest proiect nu există...
Adriean Videanu: - Nu l-am vrut eu. Chiar dacă este în conformitate cu legea... Noi (n.r. - municipalitatea) avem obligaţia, conform contractului, să le punem la dispoziţie nişte terenuri în mod gratuit pentru a-şi depozita instalaţiile şi a-şi deschide puncte de lucru pentru a putea interveni în mod eficient şi rapid... Am considerat că nu sunt pregătit să le dăm acele terenuri... N-am vrut!

R: Primăria are obligaţia?
A.V.: - Da, da, avem obligaţia conform contractului (să pună la dispoziţia Luxten gratuit, terenuri din fondul municipalităţii)...

R: Dar cine a făcut un contract care să oblige municipalitatea?
A.V.: Eee... Asta e! Contează cine...

R: Deci sigur, în şedinţa de sâmbătă a CGMB proiectul privind atribuirea gratuită a unor terenuri către Luxten nu va fi pus în discuţie.
A.V. : - Absolut deloc.

R: - Existau informaţii că acest proiect va fi discutat „prin spate“ şi că Luxten va primi terenurile.
A.V.: - Vorbiţi cu primarul general. Nici prin faţă, nici prin spate. Deci nu se discută. Scurt!
Publicat de : ---
Data publicrii: 31 Mar 2007 - 08:32
 

Link tire   [1] https://fundatia-aleg.ro/index.php?name=News&file=article&sid=24369&titlu=Videanu_favorizează_Luxten