Băsescu: Este necesară o analiză serioasă în domeniul energiei și al achizițiilor de medicamente [1]

<IMG class=photoshare-clickable id=imageLocation o­nclick=handleOnClickImage(this) height=80 alt=BasescuTraian60x80 hspace=5 src="http://www.amosnews.ro/index.php?module=Photoshare&type=show&func=viewimage&iid=665&viewkey=" width=60 align=left vspace=5 name=imageLocation>După mai bine de cinci ore cât a durat ședința Consiliului Suprem de Apărare a țării, desfășurată joi la Palatul Cotroceni, președintele Băsescu a declarat că “mi se pare necesar ca în perioada următoare, și aș vrea să nu considerați că este o intervenție în justiție, nu dau nume, dar în perioada următoare este necesară o analiză serioasă la nivelul instituțiilor ale statului asupra a ceea ce s-a întâmplat în energie din 2000 și până în prezent, asupra motivațiilor pentru care de doi ani continuăm să tolerăm același sistem și, de asemenea, cred că se impune o analiză foarte serioasă în sistemul de achizii a medicamentelor”.

Președintele Băsescu a declarat că “a fost o ședință CSAT lungă cu o tematică extrem de largă și preponderent militară. De aceea voi puncta doar ceea ce este de interes public”.

Despre BAE System, programul de întreținere și modernizare a celor două fregate cumpărare din Anglia, Băsescu a declarat că Ministerul Apărării se află încă în negocieri cu cei care, prin acordul interguvernamental, aveau obligația să-și asume responsabilitatea întreținerii pentru cele două fregate și a continuării etapei a doua și a treia de modernizare, CSAT a stabilit ca, dacă în termen de 30 de zile nu este posibilă încheierea contractului cu BAE System în condiții acceptabile părții române, să se organizeze licitație internațională pentr u achiziționarea serviciilor.

De asemenea, Băsescu a precizat că singura problema asupra căreia nu s-a luat o decizie a fost aceea de găsire a unor soluții de protejare a patrimoniului cultural, având în vedere freventele scoateri, ilegale, peste frontieră a obiectelor care fac parte din patrimeniul cultural național, un exemplu fiind acela al brățarilor dacice. Președintele a precizat că pentru următoarea ședință urmează să se facă o mai bună pregătire a materialului prin implicarea tuturor instituțiilor cu responsabilități, iar Ministerul Administrației și Internelor va reveni una din sarcinile majore în încercarea de a crea un sistem de prevenire.

Despre Raportul Ministrului de Justiție privind bilanțul luptei anticorupție pentru anul 2006, Băsescu a declarat că “s-au făcut progrese dar viteza de a se ajunge de la inculpare la eventuală condamnare este încă relativ scăzută și, deși nu am ridicat această problemă în CSAT aș vrea să menționez că mi se pare necesar ca în perioada următoare, și aș vrea să nu considerați că este o intervenție în justiție, nu dau nume, dat în perioada următoare este necesară o analiză serioasă la nivelul instituțiilor ale statului asupra a ceea ce s-a întâmplat în energie din 2000 și până în prezent, asupra motivațiilor pentru care de doi ani continuăm să tolerăm același sistem și, de asemenea, cred că se impune o analiză foarte serioasă în sistemul de achizii a medicamentelor”, a subliniat președintele.

În legătură cu pachetul de legi privind securitatea națională, Traian Băsescu a precizat că CSAT are atribuții de avizare atunci când legile sunt promovate prin Guvern, și nu are atribuții de avizare atunci când legile sunt promovate prin inițiativă legislativă. Astfel, CSAT a adoptat decizia ca fiecare instituție care este vizată de aceste legi să-și transmită propriile observații la comisiile parlamentare.

Despre compania din Basra, aflată sub mandat o­nU și cu misiunea de a proteja personalul o­nU din regiune, Băsescu a precizat că CSAT a apreciat că militarii români se apropie de încheierea misiunii lor ăn Basra și vor continua discuțiile cu aliații în ceea ce privește înlocuirea acestora cu trupe ale altor state în această misiunea.

Traian Băsescu a mai precizat că în cadrul ședinței a fost adoptată Strategia Națională de Apărare care este parte a Strategiei de Securitate Națională și în cursului zilei de mâine va fi transmisă Parlamentului.

De asemenea, a fost adoptată Strategia de Utilizare a Forțelor în afara teritoriului statului român în operațiuni care se constituie în angajamente ale noastre față de NATO, Uniunea Europeană, angajamente ce decurg din calitatea de membrii ai Națiunilor Unite sau angajamente care vizează alianțe sau coaliții.

Băsescu a mai anunțat că a fost aprobat Raportul CSAT pentru anul 2006 care va fi transmis vineri Parlamentului României.

Despre Platforma Comună de Comunicații Băsescu a declarat că s-a făcut o analiză a evoluție acestei. “Printr-o hotărâre a CSAT din 2005 am stabilit realizarea unei singure platforme de comunicații care să reducă consistent costurile și să permită deplina securitate a comunicațiilor guvernamentale sau a comunicațiilor între instutituțiile statului. Acest proiect este cuplat inclusiv la sistemul de comunicații pentru frontiere. Atât comunicațiile Ministerului Administrației Ministerul Administrației și Internelor, comunicațiile serviciilor de informații, comunicațiile Ministerului Apărării, comunicațiile guvernamentale se realizează pe o platformă unică, existând în același timp capacități spre a puse la dispoziție pentru utilizare civilă celor care prin licitație dobândesc dreptul de acces la infrastructura Platformei Unice de Comunicații.”


Pe ordinea de zi a ședinței CSAT de, joi, 29 martie 2007, s-au aflat următoarele subiecte:

• Strategia națională de apărare a țării;
• Strategia de întrebuințare a forțelor Armatei României la misiuni în afara teritoriului statului român;
• Informare privind contractul de achiziții de produse și servicii cu firma BAE SYSTEMS pentru Suportul Logistic pe termen lung al fregatelor tip 22, achiziționate din Marea Britanie.
• Capabilitățile structurilor logistice din armată pentru realizarea intervențiilor de mentenanță pe timp de pace, în situație de criză și la război;
• Raportul Consiliului Suprem de Apărare a Țării privind activitatea desfășurată în anul 2006;
• Raportul referitor la stadiul implementării sistemelor de radiocomunicații TETRA și propuneri privind soluțiile tehnice și de finanțare, inclusiv cu fonduri europene, necesare pentru dezvoltarea și realizarea, la nivel național, a platformei comune de radiocomunicații mobile TETRA;
• Informare privind stadiul îndeplinirii obiectivelor stabilite în Planul de implementare a Strategiei de transformare a Armatei României;
• Strategia de transformare a Armatei României (revizuită);
• Concepția privind conducerea, comanda și controlul în Armata României;
• Concepția Centrului Național Militar de Comandă;
• Concepția privind rețeaua națională integrată a punctelor de comandă pentru dispunerea elementelor de conducere strategică;
• Exercitarea de către România a președinției Consiliului pentru drepturile omului;
• Prioritățile României ca membru al Uniunii Europene. Orientări strategice de politică externă;
• Reanalizarea, în conformitate cu Strategia Națională pentru Sănătate și cu standardele Uniunii Europene, a modului de repartizare a unităților sanitare cu paturi din sistemul apărării, ordinii publice și siguranței naționale;
• Analizarea și luarea hotărârii referitoare la Statutul Casei Asigurărilor de Sănătate a Apărării, Ordinii Publice, Siguranței Naționale și Autorității Judecătorești, în condițiile în care art. 317 al Legii nr. 95/2006, prevede reorganizarea acestei instituții;
• Organizarea, pregătirea și desfășurarea luptei împotriva terorismului;
• Strategia de contracarare a acțiunilor care generează efecte negative asupra protejării și conservării patrimoniului cultural național;
• Raportul privind efectele fenomenelor hidrometeorologice periculoase produse în anul 2006, măsuri întreprinse, măsuri de refacere a obiectivelor afectate și pentru diminuarea sau evitarea pagubelor în perspectivă;
• Raportul privind starea tehnică și funcțională a construcțiilor hidrotehnice cu rol de apărare împotriva inundațiilor, rezultate în urma verificărilor efectuate în perioada 4 septembrie-30 noiembrie 2006.
• Informare privind stadiul implementării acquis-ului comunitar în domeniul protecției mediului înconjurător;
• Analiza modului de acțiune a Direcției Naționale Anticorupție, în anul 2006, pentru prevenirea și combaterea infracțiunilor de corupție, a celor asimilate acestora și a infracțiunilor în legătură directă cu infracțiunile de corupție;
• Energia nucleară - modificări de perspectivă în contextul diversificării mixului energetic; riscuri și beneficii (eficiența producției, dezvoltări tehnologice, asigurarea combustibililor, managementul deșeurilor radioactive, securitatea instalațiilor, riscuri de proliferare, riscuri legate de sănătatea populației).
• Analiza propunerilor legislative referitoare la: legea securității naționale a României; activitatea de informații, contrainformații și de protecție; înființarea, organizarea și funcționarea Autorității Naționale pentru Interceptarea Comunicațiilor; organizarea și funcționarea Serviciului Român de Informații; organizarea și funcționarea Serviciului de Informații Externe.
• Informare privind retragerea, din Basra – Irak, a contingentului românesc (100 de militari) destinat pentru protecția personalului și locației Misiunii o­nU, în urma finalizării, astăzi, 27 martie a.c., a consultărilor cu aliații.

Pe aceeași temă:
<FONT color=#003366>Geoană cere lui Băsescu să nu blocheze numirea guvernului restructurat [2]
<FONT color=#003366>Băsescu: L-am rugat pe premier să adopte rapid o decizie privind guvernul [3]
<FONT color=#003366>Băsescu: "Adriana rămâne un partener care a decis să plece în viața civilă" [4]
<FONT color=#003366>Băsescu: Trupele românești nu se retrag înainte de a discuta serios cu aliații [5]
<FONT color=#003366>La cine se gândește Băsescu? [6]
Publicat de : Bogdan STOLERU
Data publicării: 30 Mar 2007 - 06:58
 

Link știre   [1] https://fundatia-aleg.ro/index.php?name=News&file=article&sid=24347&titlu=Basescu__Este_necesara_o_analiza_serioasa_in_domeniul_energiei_si_al_achizitiilor_de_medicamente
  [2] http://www.amosnews.ro/Article209645.phtml
  [3] http://www.amosnews.ro/Article209644.phtml
  [4] http://www.amosnews.ro/Article209643.phtml
  [5] http://www.amosnews.ro/Article209639.phtml
  [6] http://www.amosnews.ro/Article209635.phtml