Lege asupra unirii Transilvaniei cu România, București 11 decembrie 1918 [1]

LEGE asupra UNIREI TRANSILVANIEI, BANATULUI, CRIȘANEI, SĂTMARULUI ȘI MARAMUREȘULUI CU VECHIUL REGAT AL ROMÂNIEI.

ART.UNIC.) Se ratifică, investindu-se cu putere de lege, Decretul-Lege No. 3631 din 11 Decembrie 1918, publicat în Monitorul Oficial No.212 din 13 Decembrie 1918, privitor la unirea Transilvaniei, Banatului, Crișanei, Sătmarului și Maramureșului cu vechiul Regat al României, în cuprinderea următoare:

F E R D I N A N D I
PRIN GRAȚIA LUI DUMNEZEU ȘI VOINȚA NAȚIONALĂ

REGE AL ROMÂNIEI

LA TOȚI DE FAȚĂ ȘI VIITORI SĂNĂTATE.


Asupra raportului Președintelui Consiliului Nostru de Miniștri sub No. 2171 din 1918, - Luând act de hotărârea unanimă a Adunarei Naționale din Alba-Iulia,

AM DECRETAT ȘI DECRETĂM:

ART.I) <FONT color=#dc143c>Ținuturile cuprinse în hotărârea Adunarei Naționale din Alba-Iulia Dela 18 Noiembrie 1918, sunt și rămân de-a pururea unite cu Regatul României.

ART.II) <FONT color=#0000cd>Președintele Consiliului Nostru de Miniștri, este însărcinat cu aducerea la îndeplinire a Decretului-Lege de față.
Dat în București la 11 Decembrie 1918.


F E R D I N A N D I
PREȘEDINTELE
CONSILIULUI DE MINIȘTRI
ȘI MINISTRU DE EXTERNE, Ion I.C. Brătianu

Această lege s-a votat de Adunarea Deputaților în ședința dela 29 Decembrie anul 1919, în unanimitate prin aclamațiuni.
Această lege s-a votat de Senat în ședinta dela 29 Decembrie anul 1919, în unanimitate prin aclamațiuni.
Publicat de : ---
Data publicării: 02 Dec 2005 - 07:48
 

Link știre   [1] https://fundatia-aleg.ro/index.php?name=News&file=article&sid=11196&titlu=Lege_asupra_unirii_Transilvaniei_cu_Romania__Bucuresti_11_decembrie_1918