Miercuri, 01 Iunie 2016 - 04:35 AM Aleg.RO: Presedintele Iohannis cere reexaminarea legii care reglementeaza acordarea titlului de doctor

Publicat de: ---

jurnalulnational (adsbygoogle = window .adsbygoogle || []).push({});

Presedintele Klaus Iohannis a trimis, marti, spre reexaminare Parlamentului Legea pentru aprobarea OUG nr. 4/2016 privind modificarea si completarea Legii educatiei nationale nr. 1/2011, care reglementeaza acordarea titlului de doctor. În cererea de reexaminare transmisa presedintelui Camerei Deputatilor, Valeriu Zgonea, seful statului arata ca acest act normativ instituie norme noi referitoare la organizarea scolilor doctorale, evaluarea activitatii acestora, acordarea si retragerea titlului de doctor, renuntarea la titlul de doctor, modalitatile de acordare a atestatului de abilitare si sanctiuni in materie. El precizeaza ca interventiile legislative mentionate au drept scop descentralizarea deciziei cu privire la emiterea si retragerea titlului de doctor, precum si acordarea calitatii de conducator de doctorat prin responsabilizarea universitatilor in procedura de acordare sau retragere a titlului de doctor, precum si in procedura de abilitare. "În opinia noastra, acest obiectiv avut in vedere de legiuitor nu poate fi efectiv si real cata vreme implica trecerea la criterii si proceduri stabilite individual, de fiecare universitate in parte, in detrimentul unui set de conditii minimale, unitare, referitoare la procesul de sustinere a tezei de doctorat, la procedura de abilitare si la procedura de analiza a eventualelor abateri de la normele de integritate. Solutia legislativa propusa este greu de inteles si in contextul in care, pe de o parte, nu a fost realizata pana in prezent acreditarea scolilor doctorale in conditiile Legii nr. 1/2011, iar pe de alta parte este afectat semnificativ controlul public asupra calitatii si transparentei procedurilor utilizate de institutiile organizatoare de studii universitare de doctorat", se arata in cererea de reexaminare. Iohannis subliniaza ca in lipsa certificarii calitatii scolilor doctorale existente in Romania aceasta descentralizare simultana a deciziei privind acordarea si retragerea titlurilor de doctor si a procesului de abilitare nu confera premise clare si sigure pentru asigurarea performantei si recunoasterii scolilor doctorale la nivel national si international. "Indiferent insa de optiunea legiuitorului si fara a diminua importanta principiului autonomiei universitare, care trebuie insa dublata de responsabilitate, consideram ca in climatul actual de neincredere in procesul de analiza a sesizarilor de plagiat, modificarile legislative privind regimul juridic al doctoratelor si al abilitarilor ar trebui sa contribuie la realizarea unui sistem educational si de cercetare apt sa sanctioneze si sa descurajeze frauda academica. Acest sistem ar trebui sa se bazeze pe transparenta decizionala si pe proceduri clare si coerente, astfel incat mediul academic in ansamblul sau sa isi recastige credibilitatea", se precizeaza in cererea de reexaminare. Seful statului puncteaza ca dispozitiile legii transmise la promulgare, despre care sustine ca pun in discutie, in mod real, si in ce masura aceasta mai are legatura cu scopul initial al ordonantei, ridica insa probleme de fond ce pot genera neclaritati si incoerenta in aplicare, precum si confuzie institutionala intre diferitele structuri implicate in proces. Cu privire la posibilitatea infiintarii unui Colegiu National al Institutiilor Organizatoare de Studii Universitare de Doctorat (CNIOSUD) se arata ca aceasta nu poate fi lasata exclusiv la nivelul reglementarii infra legale, ci este necesar ca reperele esentiale sa fie stabilite in Legea nr. 1/2011. De asemenea, presedintele Iohannis sustine ca inlocuirea evaluarii institutionale cu cea individuala a fiecarei scoli doctorale din cadrul unei IOSUD poate creste riscul ca unele scoli doctorale neperformante sau care inregistreaza evaluari individuale scazute (in ceea ce priveste infrastructura laboratoarelor, echipei de cercetare si performantele conducatorilor de doctorat) sa isi continue activitatea. Seful statului solicita si reanalizarea prevederilor prin care metodologia de evaluare in vederea acreditarii scolilor doctorale sa fie avizata de Consiliul National al Rectorilor, in conditiile in care acest organism este organizat ca asociatie si nu ca institutie de utilitate publica. "Apreciem ca ar trebui reanalizata procedura administrativa a avizarii metodologiei de catre Consiliul National al Rectorilor. În absenta unor criterii uniforme cu privire la standardele de performanta, stabilite de un organism independent, apreciem ca procedura de evaluare ar putea conduce la arbitrariu, lipsa de transparenta si ar putea fi de natura sa nu garanteze asigurarea performantei in sistemul de educatie pentru studiile doctorale", spune Iohannis. El subliniaza ca in prezent nu exista o metodologie care sa reglementeze modul in care agentiile membre EQAR isi desfasoara activitatea in Romania, ceea ce poate conduce la blocaje provocate de verdicte contradictorii intre ARACIS si agentia externa. Seful statului indica faptul ca legea modifica organizarea scolilor doctorale, care se face prin hotararea Senatului universitar sau Prezidiului Academiei Romane. Iohannis arata ca se reglementeaza o noua structura, respectiv Senatul universitar al IOSUD, careia ii sunt atribuite prerogative semnificative cu privire la: organizarea scolilor doctorale; acordarea calitatii de coordonator de doctorat prin atestatul de abilitare; stabilirea cerintelor pentru elaborarea tezei de doctorat; constituirea unor comisii cu rol stiintific care sa verifice respectarea procedurilor si a standardelor de calitate si etica profesionala pentru fiecare teza de doctorat; acordarea sau neacordarea titlului de doctor. "Or, desi legea atribuie astfel de competente senatului universitar al IOSUD, ea nu precizeaza natura juridica a acestui organism, componenta, procedura de selectare a membrilor si de desemnare a conducerii, procedura de luare a deciziilor in cadrul senatului, actele juridice pe care le poate adopta, precum si raporturile sale cu structurile de conducere din cadrul universitatilor", afirma el. Presedintele Iohannis mentioneaza ca in absenta unor astfel de reglementari se creeaza incertitudine cu privire la aplicarea unitara a prevederilor acestei legi si risca sa fie incalcat principiul securitatii juridice. Seful statului sustine ca prin lege se introduc noi prevederi referitoare la senatul universitar al IOSUD, creandu-se confuzie la nivelul competentelor structurilor de conducere in invatamantul superior. Totodata, el afirma ca se instituie la nivelul fiecarei IOSUD comisii cu rol stiintific, ce verifica respectarea procedurilor si standardelor de calitate si etica profesionala pentru fiecare teza de doctorat. "În urma verificarii fiecarei teze de doctorat, comisia cu rol stiintific elaboreaza un raport, pe care il prezinta senatului universitar. Or, structura, componenta, procedura de selectare a membrilor acestor comisii, precum si natura juridica si efectele juridice ale raportului intocmit nu sunt reglementate in lege, ceea ce poate conduce la o aplicare neunitara a legii si ar afecta principiul securitatii juridice", spune Iohannis. Referitor la obtinerea titlului de doctor, seful statului arata ca, desi aparent se simplifica procedura, in fapt se elimina garantiile institutionale prin care se poate realiza controlul privind respectarea cerintelor procedurale si de calitate prevazute in programul de cercetare stiintifica. "Se ajunge in situatia in care structura administrativa care a stabilit cerintele de elaborare a tezei de doctorat, procedurile si standardele de calitate si etica profesionala pentru tezele de doctorat si care a acordat calitatea de conducator de doctorat prin atestate de abilitare este aceeasi care acorda si titlul de doctor. Or, o asemenea reglementare nu ofera suficiente garantii de impartialitate cu privire la procedura acordarii titlului de doctor, fiind eliminate filtrele de control prevazute in Legea nr. 1/2011, respectiv CNADTCU si Ministerul Educatiei Nationale si Cercetarii Stiintifice", spune el. În ceea ce priveste renuntarea voluntara la titlul de doctor, Iohannis mentioneaza ca nu este clarificat statutul lucrarii de doctorat, odata cu renuntarea autorului acesteia la titlul de doctor si nici efectele ce se vor produce in planul raporturilor de munca. Seful statului apreciaza ca norma poate afecta activitatea structurilor abilitate sa analizeze suspiciunile de plagiat si poate duce la imposibilitatea aplicarii legii prin simpla renuntare la titlu, structurile care pot dispune sanctiuni mult mai grave ca retragerea titlului nemaiavand baza legala pentru a actiona. Iohannis arata si ca prin aceasta lege actul administrativ constatator al titlului stiintific se anuleaza de la data emiterii actului de revocare si produce consecinte doar pentru viitor, reglementare care vine in contradictie cu legislatia actuala. El sustine ca eliminarea obligativitatii publicarii tezelor pe o platforma nationala incalca principiul transparentei si accesibilitatii si scade probabilitatea ca regulile sa fie respectate in mod omogen de catre institutiile organizatoare de studii universitare de doctorat. Seful statului sustine si ca prevederea care reglementeaza retragerea titlului de doctor sau a atestatului de abilitare acordate prin ordin al ministrului ar putea genera dificultati in aplicare. Presedintele apreciaza ca prevederile potrivit carora IOSUD anuleaza diploma in baza ordinului ministrului de retragere a titlului de doctor sau a atestatului de abilitare contravin legislatiei, in sensul ca anularea unui act administrativ intrat in circuitul civil poate fi dispusa numai de instanta de judecata. În ceea ce priveste cercetarea, formularea propunerii comisiei de etica a IOSUD de retragere a titlului de doctor sau a atestatului de conducator de doctorat acordate prin ordin al ministrului educatiei si anularea diplomei se pot realiza in baza legislatiei in vigoare la data acordarii titlului, punctand ca in acest caz se pot identifica mai multe probleme. "Caracterul supletiv al normei va conduce la solutii diferite in practica. Pe de alta parte, optiunea pentru aplicarea legii in vigoare la data acordarii titlului lipseste de efecte art. 170 alin. (7) in forma din legea transmisa la promulgare. În sine, redactarea unei norme supletive pune in discutie eficienta sanctiunii pentru nerespectarea standardelor de etica profesionala", arata Iohannis. Seful statului mai spune ca legea completeaza sanctiunile care pot fi aplicate de comisia de etica universitara, aratand ca cea privind interzicerea, pentru o perioada determinata, a accesului la finantarea din fonduri publice destinata cercetarii-dezvoltarii vine in contradictie cu normele ce permit accesul la finantarea din fonduri publice, acces facilitat de stat si care nu poate fi limitat de comisia universitara. "Semnalam ca Legea pentru aprobarea OUG nr. 4/2016 privind modificarea si completarea Legii educatiei nationale nr. 1/2011 nu clarifica situatia tezelor de doctorat aflate in prezent spre analiza la CNATDCU si nici pe cea a candidatilor care au sustinut teza, insa nu li s-a acordat inca titlul prin ordin al ministrului educatiei, motiv pentru care consideram ca se impune introducerea unor dispozitii tranzitorii", spune presedintele Iohannis in cererea de reexaminare. AGERPRES


(135 afișări)

 

Link-uri înrudite

· Alte știri din sursa
Jurnalul Național

· Alte știri de la ---


Azi: Cea mai citită știre din sursa Jurnalul Național:

Presedintele Iohannis cere reexaminarea legii care reglementeaza acordarea titlului de doctor | Autentificare/Creare cont | 0 comentarii
Comentariile aparțin autorilor. Nu suntem responsabili pentru conținutul acestora.
Page created in 0.53063178062439 seconds.