Miercuri, 01 Iulie 2015 - 05:26 AM Aleg.RO: Ve?ti foarte bune pentru militari!

Publicat de: ---

libertatea Pensiile militare de stat au fost adoptate marti de Camera Deputatilor cu 289 voturi pentru, 1 impotriva si 13 abtineri ado .placement({id: 'ado-DgdL75anmCiHaYjP1Zv02g45.oKx3ztSAA9o9TMQy57.x7', server: 'ringierro.adocean.pl' }); Publicitate $(document).ready(function(){ var heigCont = $('.adContent').height(); if(heigCont==0){ $('#pubincontent').hide(); } } );

In plen, Oprea si de ministrul Apararii Mircea Dusa au sustinut proiectul.Principalii ini?iatori ai proiectului sunt vicepremierul pentru securitate na?ionala, ministrul Afacerilor Interne, Gabriel Oprea, ?i ministrul Apararii Na?ionale, Mircea Du?a, la elaborarea sa contribuind ?i celelalte institu?ii din sistemul de ordine publica ?i securitate na?ionala, respectiv Serviciul Roman de Informa?ii, Serviciul de Informa?ii Externe, Serviciul de Protec?ie ?i Paza, Serviciul de Telecomunica?ii Speciale.Obiectivul acestuia a fost de a reconfirma sistemul pensiilor militare de stat, in considerarea statutului special al militarilor, al solda?ilor ?i grada?ilor profesioni?ti, poli?i?tilor ?i a celorlal?i angaja?i din sistemul de aparare, ordine publica ?i securitate na?ionala, se arata intr-un comunicat MAI

''Vor fi acordate pensii militare de stat ?i pentru solda?ii ?i grada?ii profesioni?ti care indeplinesc condi?iile de vechime in serviciu. Men?ionam ca in urma adoptarii de catre Parlament a ini?iativei legislative a vicepremierului Gabriel Oprea, de modificare a Legii 384/ 2006 privind statutul solda?ilor ?i grada?ilor profesioni?ti, aceasta categorie profesionala beneficiaza in prezent de posibilitatea men?inerii in activitate pana la varsta de 55 de ani. Proiectul de lege privind pensiile militare de stat instituie reglementari prin care se revine, in principal, la regulile care caracterizeaza sistemul pensiilor ocupa?ionale. Categoriile de pensii care vor compune sistemul pensiilor militare de stat vor include pensia de serviciu, pensia de invaliditate ?i pensia de urma?'', precizeaza sursa citata.

Condi?iile pe care trebuie sa le indeplineasca militarii, poli?i?tii ?i func?ionarii cu statut special, pentru a beneficia de pensie militara de serviciu, sunt cele legate de varsta ?i vechime in serviciu.

Varsta de pensionare este prevazuta de legisla?ia actuala ?i va cre?te gradual la 60 de ani, pana in anul 2030, adauga MAI.

In acela?i timp, proiectul prevede posibilitatea reducerii varstei de pensionare in func?ie de condi?iile de munca in care i?i desfa?oara activitatea angajatul, dar nu mai pu?in de varsta de 45 de ani.

Au dreptul la pensie de serviciu anticipata militarii, poli?i?tii ?i func?ionarii publici cu statut special, in activitate, care au o vechime efectiva de 20 de ani, dintre care cel pu?in 10 ani vechime in serviciu ?i care sunt trecu?i in rezerva ori au incetat raporturile de serviciu ca urmare a reorganizarii unor unita?i ?i a reducerii unor func?ii din statele de organizare, ori ca urmare a clasarii ca inapt sau apt limitat pentru serviciu de catre comisiile de expertiza medico-militare.

Totodata, MAI afirma ca pentru baza de calcul a pensiei a fost propusa folosirea mediei salariilor func?iei de baza corespunzatoare func?iilor indeplinite in 6 luni consecutive, din ultimii 5 ani de activitate, actualizate la data deschiderii dreptului la pensie, la alegerea beneficiarilor, mai pu?in solda de grad, respectiv salariul gradului profesional avut la data trecerii in rezerva ori incetarii raporturilor de serviciu. de asemenea, la media ob?inuta se adauga solda de grad/ salariul gradului profesional avut la data trecerii in rezerva ori incetarii raporturilor de serviciu.

Elaborarea noului proiect legislativ are in vedere politica Guvernului in domeniul apararii pentru perioada 2013-2016, care impune implementarea unui model de management al resurselor umane care sa permita dezvoltarea motivarii profesionale ?i evolu?ia in cariera, se mai arata in comunicatul citat.

Vicepremierul Gabriel Oprea a cerut, incepand cu luna ianuarie 2015, infiin?area unui grup de lucru alcatuit din reprezentan?i ai institu?iilor din sistemul de aparare, ordine publica ?i securitate na?ionala, precum ?i ai asocia?iilor cadrelor militare in rezerva sau retragere, ai Corpului Na?ional al Poli?i?tilor ?i sindicatelor din poli?ie, care a lucrat la elaborarea acestui proiect de lege.

''Principiul acestui proiect de lege sus?inut de catre vicepremierul Gabriel Oprea este acela ca niciun pensionar al sistemului de aparare, ordine publica ?i securitate na?ionala sa nu-?i piarda drepturile. Tocmai de aceea, in caz de recalculare, pensiile aflate in plata i?i vor pastra cuantumul, daca acesta este superior celui rezultat prin aplicarea noii legi. Organiza?iile profesionale, sindicale ?i ale cadrelor in rezerva sau retragere ?i-au exprimat acordul fa?a de forma finala a proiectului de lege a pensiilor militare de stat'', se precizeaza in comunicat.


(270 afișări)

 

Link-uri înrudite

· Alte știri din sursa
Libertatea

· Alte știri de la ---


Azi: Cea mai citită știre din sursa Libertatea:

Ve?ti foarte bune pentru militari! | Autentificare/Creare cont | 0 comentarii
Comentariile aparțin autorilor. Nu suntem responsabili pentru conținutul acestora.
Page created in 0.52285599708557 seconds.