Marți, 16 Aprilie 2013 - 06:11 AM Aleg.RO: Majorarea salariilor inspectorilor ANI, aprobata de Senat

Publicat de: ---

curentul marti, 16 aprilie 2013 Salariul de baza al func?iei de inspector de integritate cu grad superior ?i cu grad principal se vor stabili, prin asimilare, cu salariul de baza al func?iilor corespondente din cadrul Consiliului Concuren?ei, corespunzator vechimii in munca, au decis, luni, senatorii .Senatul a adoptat, fara amendamente, proiectul de lege privind aprobarea ordonan?ei de urgen?a 5/2013 pentru modificarea Legii 144/2007 privind infiin?area, organizarea ?i func?ionarea Agen?iei Na?ionale de Integritate.In expunerea de motive, Guvernul a men?ionat ca din anul 2011 pina in prezent au parasit sistemul 16 inspectori de integritate, in special din cauza nivelului scazut al salarizarii raportat la responsabilita?ile ?i volumul de activitate specifice func?iei, la acel moment ANI func?ionind cu numai 26 inspectori de integritate cu func?ie de execu?ie, al caror salariu mediu net este de aproximativ 2.500 lei.O alta prevedere a ordonan?ei de urgen?a stipuleaza ca salariul de baza al func?iei de director general din cadrul ANI se stabile?te, prin asimilare, cu salariul de baza al func?iei de director din cadrul Consiliului Concuren?ei, corespunzator vechimii in munca.Senatul a adoptat acest proiect in calitate de Camera decizionala.Anterior, la dezbaterile in Camera Deputa?ilor, reprezentantul Ministerului Justi?iei, institu?ie care a ini?iat acest proiect legislativ, a precizat ca salariile inspectorilor ANI vor fi majorate astfel: salariul unui inspector debutant va cre?te de la 1924 lei la 3902 lei; salariul unui inspector asistent va cre?te de la 2976 lei la 6825 lei; salariul unui inspector principal va cre?te de la 4375 lei la 7555 lei; salariul unui inspector superior va cre?te de la 5601 lei la 8285 lei.Mihaela Dobrescu


(291 afișări)

 

Link-uri înrudite

· Alte știri din sursa
Curentul

· Alte știri de la ---


Azi: Cea mai citită știre din sursa Curentul:

Majorarea salariilor inspectorilor ANI, aprobata de Senat | Autentificare/Creare cont | 0 comentarii
Comentariile aparțin autorilor. Nu suntem responsabili pentru conținutul acestora.
Page created in 0.62431597709656 seconds.