Joi, 11 Aprilie 2013 - 06:57 AM Aleg.RO: Primarii, la pixul lui Liviu Dragnea

Publicat de: ---

curentul joi, 11 aprilie 2013 Modelul politic al lui Liviu Dragnea pare sa fie baronul de Gorj Nicolae Mischie , cel care in timpul mandatului lui Nastase le spunea primarilor din jude? ca banii pentru ei stau in virful pixului sau, toate finan?arile pe plan locale fiind la vremea aceea la bunul plac al pre?edintelui Consiliului Jude?ean . Nostalgic dupa vremea in care banii primarilor din Teleorman depindeau de el, Dragnea se dore?te un soi de baron na?ional, in pixul caruia sa se afle to?i banii primarilor din Rominia. ?i cum dorin?ele lui Dragnea sunt rezolvate imediat de cabinetul Ponta, executivul a avut ieri pe ordinea de zi o ordonan?a de urgen?a conform careia autorita?ile locale vor primi bani de la Guvern prin intermediul unui nou program, denumit Programul na?ional de dezvoltare locala, care va fi coordonat doar de Ministerul Dezvoltarii Regionale ?i Administra?iei Publice. Documentul, lansat in dezbatere publica ?i de catre minister, stabile?te ca fondurile vor fi alocate pe baza unor criterii care vor avea in vedere cel pu?in ponderea obiectivelor de investi?ii aflate in derulare pe fiecare jude?, date demografice si administrativ-teritoriale, capacitatea financiara a beneficiarilor.Finan?area va fi acordata atit pentru obiective de investi?ii noi, pentru care nu au fost incheiate contracte ?i nici nu au fost preluate pina in prezent in vreun program de finan?are, cit ?i pentru obiective de investi?ii aflate in derulare. Parca Dragnea declara zilele trecute ca nu vor incepe investi?ii noi ca sa nu transforme toata ?ara intr-un ?antier nesfir?it. Deh, declara?ii politice...Totul va depinde de Dragnea, spre disperarea liberalilor.Ministerul Dezvoltarii va fi cel care analizeaza propunerile transmise de catre consiliile jude?ene ?i intocme?te lista finala a obiectivelor de investi?ii ?i sumele alocate acestora in anul in curs, lista care va fi aprobata prin ordin al ministrului.Noul program va prelua toate celelalte proiecte finan?ate pina in prezent prin Programul privind reabilitarea unor obiective locale, Programul de dezvoltare a infrastructurii ?i a unor baze sportive din spa?iul rural, programe multianuale prioritare de mediu si gospodarire a apelor."In prezent, prin Ministerul Dezvoltarii Regionale ?i Administra?iei Publice ?i alte autorita?i publice centrale se deruleaza mai multe programe de investi?ii in infrastructura locala cu caracteristici diferite privind eligibilitatea, finan?area, decontarea ?i monitorizarea acestora. In cadrul acestor programe de investi?ii sunt in diferite stadii de execu?ie obiective pentru care nu s-au asigurat in anii anteriori sursele de finan?are pentru finalizarea acestora, fapt ce nu a contribuit la dezvoltarea echilibrata a infrastructurii locale, impiedicind atingerea standardelor de calitate a vie?ii pentru comunita?ile locale. De aceea, pentru revitalizarea comunelor si a satelor componente ale municipiilor ?i ora?elor este esen?ial sa fie solu?ionata problema dezvoltarii infrastructurii locale. Pentru o utilizare mai eficienta a fondurilor publice este necesara o coordonare ?i implementare unitara a dezvoltarii infrastructurii locale prin integrarea programelor actuale de dezvoltare a infrastructurii in mediul rural ?i urban", este explica?ia pentru infiin?area acestui nou program.In document se afirma ca actualul cadru legislativ nu asigura suficiente mijloace de interven?ie la nivelul autorita?ilor centrale ?i locale care sa sprijine imbunata?irea infrastructurii, iar aminarea adoptarii unor masuri imediate ar avea consecin?e negative in sensul perpetuarii lipsei de resurse la dispozi?ia autorita?ilor publice ?i accentuarea efectelor negative pe care criza interna?ionala actuala o are asupra domeniilor de activitate economica din Rominia.Ministrul pentru Dezvoltare Regionala ?i Administra?ie Publica, Liviu Dragnea, declara, in 31 ianuarie, la Comisiile de Buget-Finan?e, ca inten?ioneaza sa inchida Programul Na?ional de Dezvoltare a Infrastructurii (PNDI), considerind ca acest program genereaza costuri finaciar-bancare pe care autorita?ile nu ?i le pot permite.Premierul Victor Ponta anun?ase inca din vara anului trecut ca Guvernul a decis sa opreasca in totalitate Programul Na?ional de Dezvoltare a Infrastructurii, anulind finan?area lucrarilor incluse in acest program atit pentru 2012, cit ?i pentru urmatorii ani.Prin Programul Na?ional de Dezvoltare a Infrastructurii, primariile incasau regulat fonduri din partea Guvernului pentru derularea lucrarilor la diferite proiecte.Mihaela Dobrescu


(406 afișări)

 

Link-uri înrudite

· Alte știri din sursa
Curentul

· Alte știri de la ---


Azi: Cea mai citită știre din sursa Curentul:

Primarii, la pixul lui Liviu Dragnea | Autentificare/Creare cont | 0 comentarii
Comentariile aparțin autorilor. Nu suntem responsabili pentru conținutul acestora.
Page created in 0.57605910301208 seconds.