Vineri, 01 Februarie 2008 - 05:41 AM Aleg.RO: Deputații cer măsuri Europene pentru a stoparea discriminării romilor

Publicat de: ---

AMOS News Din cele 12-15 milioane de romi din Europa, circa 10 milioane locuiesc pe teritoriul Uniunii Europene. Majoritatea romilor Europeni au devenit cetățeni ai Uniunii în urma extinderilor din 2004 și 2007. Considerând că romii sunt în continuare victime ale discriminării, Deputații Europeni au adoptat un raport ce avertizează asupra riscurilor unui curent împotriva romilor, care ar putea fi promovat de extremiști. Ei cer eforturi sporite pentru accesul romilor la locuințe, sănătate, educație și locuri de muncă.

Ostilitatea și ura la adresa romilor constituie un fenomen care cunoaște încă o largă răspândire în Europa și este încurajat și utilizat de extremiști, putând culmina cu atacuri rasiste, discursuri de incitare la ură, agresiuni fizice, evacuări ilegale și acte de hărțuire de către poliție, au avertizat Deputații Europeni într-un raport la proprie inițiativă adoptat joi la Bruxelles cu 510 voturi pentru, 36 împotrivă și 67 abțineri.

Populația de etnie romă din Europa a constituit, în mod tradițional, o parte integrantă a societății în numeroase țări Europene, aducându-și contribuția la viața acesteia. Situația lor este diferită de cea a altor minorități naționale Europene, fapt ce justifică adoptarea unor măsuri specifice la nivel European, consideră Deputații Europeni.

Recunoscând că nici în Statele Membre, nici în țările candidate nu s-au înregistrat progrese în ceea ce privește combaterea discriminării rasiale față de romi și protecția drepturilor acestor persoane la educație, muncă, sănătate și locuință, textul reamintește faptul că, în cadrul procesului de negociere și de aderare, toate țările candidate s-au angajat să îmbunătățească acțiunile de includere a comunităților de romi și să promoveze dreptul acestora la educație, la un loc de muncă și o locuință, precum și dreptul de acces la sistemul de sănătate. Deputații cer Comisiei să realizeze o evaluare a punerii în aplicare a acestor angajamente, precum și a situației actuale a romilor în toate Statele Membre.

Parlamentul subliniază, totodată, că "Holocaustul romilor (Porajmos) merită să fie pe deplin recunoscut, în aceeași măsură ca și gravitatea crimelor săvârșite de naziști în scopul exterminării etniei rome din Europa, împreună cu evreii și alte grupuri țintă" și, printre alte măsuri, cere autorităților competente "să întreprindă măsurile necesare pentru desființarea industriei de îngrășare a porcilor existente pe teritoriul fostului lagăr de concentrare de la Lety (Republica Cehă) și să ridice un monument în memoria victimelor persecuției".

Locuințe
Deputații denunță condițiile de viață insalubre, aflate sub standardele acceptabile, precum și indiciile privind constituirea unor ghetouri, ce cunosc o largă răspândire, populația de etnie romă fiind supusă evacuărilor forțate sau, dimpotrivă, împiedicată să se mute din zonele respective. Deputații îndeamnă Comisia să sprijine programe de desființare a cartierelor sărace locuite de romi, și să asigure locuințe pentru romi, inclusiv pentru romii imigrați.

Sănătate
Statele Membre trebuie să sprijine programe naționale sistemice care vizează îmbunătățirea sănătății în rândul comunităților de romi, "să remedieze excluderea sistematică" a anumitor comunități de romi din sistemul de îngrijire medicală, subliniază Deputații Europeni. Este necesar, totodată, să se pună capăt "abuzurilor extreme în materie de drepturile omului (...) inclusiv segregării rasiale în instituțiile de sănătate și sterilizării forțate a femeilor aparținând comunității romilor".

Educație
Deputații deplâng faptul că Statele Membre tolerează în continuare segregația practicată în sistemul educațional. Ei cer Comisiei să examineze oportunitățile de consolidare a legislației privind combaterea discriminării în domeniul educației, și să raporteze Parlamentului European rezultatele acestei analize în termen de un an de la adoptarea prezentei rezoluții. Deputații cer, totodată, acțiuni specifice în domeniile învățământului secundar și cel superior, precum și în ceea ce privește formarea profesională, educația adulților, educația permanentă și cea la nivel universitar.

Locuri de muncă
Șomajul în rândul comunităților de etnie romă atinge niveluri inacceptabil de ridicate, declară Deputații Europeni. De aceea, ei îndeamnă Comisia să sprijine integrarea romilor pe piața muncii, prin măsuri de finanțare a formării. Comisia ar trebui să analizeze posibilitatea utilizării unei scheme de microcredit, astfel cum a propus, în raportul său din 2007, Grupul consultativ la nivel înalt, pentru a încuraja înființarea micilor întreprinderilor și eliminarea practicii cametei care afectează numeroase persoane aparținând comunităților dezavantajate.
 
Rolul autorităților locale
Accentuând rolul important al Uniunii Europene și competențele cruciale ale Statelor Membre în stabilirea unor politici esențiale, Deputații Europeni subliniază în același timp importanța implicării autorităților locale în măsurile de integrare a romilor.


(288 afișări)

 

Link-uri înrudite

· AMOS News
· Alte știri din sursa
AMOS News

· Alte știri de la ---


Azi: Cea mai citită știre din sursa AMOS News:

Deputații cer măsuri Europene pentru a stoparea discriminării romilor | Autentificare/Creare cont | 0 comentarii
Comentariile aparțin autorilor. Nu suntem responsabili pentru conținutul acestora.
Page created in 0.5198540687561 seconds.