Marți, 31 Iulie 2007 - 06:00 AM Aleg.RO: PC contestă dreptul primarului Videanu de a-și recupera concediul de anul trecut

Publicat de: ---

AMOS News Partidul Conservator a depus o sesizare către prefectul Capitalei, Mioara Mantale prin care îi solicită să constate nelegitimitatea procedurilor urmate de către primarul general, Adriean Videanu, la efectuarea concediului restant din anul 2006 în luna iulie a anului 2007. În sprijinul sesizării, conservatorii au anexat  următoarele documente:
 "1. În fapt,
Primarul general, domnul Adriean Videanu a efectuat, în perioada 18-26 iulie 2007, un număr de zile din concediul de odihnă aferent anului 2006, conform comunicatului de presă remis în data de 16.07.2007 de către Serviciul de Relații cu Mass - Media din cadrul PMB. 
Ordonanța 80/2003 prevede, la articolul 8, aliniat 2, condițiile pe care trebuie să le îndeplinească primarii, viceprimarii și președinții consiliilor județene pentru a-și efectua concediul de odihnă anual, în anul următor.

În drept,
S-a încălcat Ordonanța nr. 80/ 28 august 2003, aprobată prin Legea 578/2003, privind concediul de odihnă și alte concedii ale președinților și vicepreședinților consiliilor județene, precum și ale primarilor și viceprimarilor, care stipulează la articolul 8, aliniat 2, următoarele:
,,În cazuri excepționale, cu aprobarea consiliului județean, Consiliului General al Municipiului București, respectiv a consiliului local, persoanele prevăzute la art. 1 alin. (1) pot efectua concediul de odihnă și în anul următor”.
Fiind vorba de o restanță din concediul aferent anului 2006, primarul general trebuia, conform legii, să prezinte o motivație și să obțină aprobarea Consiliului General al Municipiului București pentru a efectua zilele de concediu restante din anul 2006, în luna iulie a anului 2007.

2. În fapt,
Legea prevede că anunțul plecării în concediu, precum și perioada efectuării acestuia se anunță de către primar în ședința de consiliu premergătoare efectuării concediului.
Procesul verbal al ședinței CGMB din data de 16.07.2007 atestă faptul că primarul general nu și-a anunțat concediul în plenul ședinței. (Anexa 1. Procesul verbal al ședinței CGMB din data de 16.07.2007)
Procesul verbal de încheiere a ședinței, semnat de președintele de ședință și de către secretarul general al PMB, reprezintă documentul legal care atestă sau nu îndeplinirea procedurilor cerute de lege.
Dacă domnul Adriean Videanu și-ar fi anunțat plecarea în concediu în ședința Consiliului General al Municipiului București, așa cum prevede legea, acest anunț ar fi fost consemnat în minuta ședinței, în același mod  prin care în procesul verbal de încheiere a ședinței CGMB din data de 12.07.2007 este consemnat anunțul de concediu al domnului viceprimar Ioan Grigore Popa .

În drept,
S-a încălcat Ordonanța nr. 80/ 28 august 2003, aprobată prin Legea 578/2003, privind concediul de odihnă și alte concedii ale președinților și vicepreședinților consiliilor județene, precum și ale primarilor și viceprimarilor, care stipulează la articolul 4, aliniat 1, următoarele:
,,Persoanele prevăzute la art. 1 alin. (1) vor aduce la cunoștință consiliului județean, Consiliului General al Municipiului București, respectiv consiliului local, în ședința premergătoare plecării în concediu, perioada de efectuare a acestuia”.
Procesul verbal al ședinței CGMB din data de 16.07.2007 atestă faptul că primarul general nu și-a anunțat concediul în plenul ședinței.

3.În fapt,
Legea prevede că, în aceeași ședință în care este anunțată perioada de concediu, primarul general va aduce la cunoștința Consiliului General și dispoziția privitoare la desemnarea viceprimarului care îi va îndeplini atribuțiile pe durata concediului.
Procesul verbal al ședinței CGMB din data de 16.07.2007 atestă faptul că primarul general nu a făcut publică, în plenul ședinței CGMB, dispoziția de primar prin care își desemna înlocuitorul pe perioada concediului. (Anexa 1. Procesul verbal al ședinței CGMB din data de 16.07.2007)

În drept,
S-a încălcat Ordonanța nr. 80/ 28 august 2003, aprobată prin Legea 578/2003, privind concediul de odihnă și alte concedii ale președinților și vicepreședinților consiliilor județene, precum și ale primarilor și viceprimarilor, care stipulează la articolul 4, aliniat 2, următoarele:
,,În aceeași ședință președintele consiliului județean, primarul general al municipiului București, respectiv primarul, va aduce la cunoștință consiliului, dacă este cazul, dispoziția privitoare la desemnarea vicepreședintelui consiliului județean, respectiv a viceprimarului, care îi va îndeplini atribuțiile pe durata concediului”.
Procesul verbal al ședinței CGMB din data de 16.07.2007 atestă faptul că primarul general nu a făcut publică, în plenul ședinței CGMB, dispoziția de primar prin care își desemna înlocuitorul pe perioada concediului.
În conformitate cu atribuțiile pe care vi le conferă Legea 340/2004, articol 24, aliniat 1, litera a și față de cele semnalate mai sus, vă rog să constatați dacă primarul general, domnul Adriean Videanu, a încălcat sau nu legea, neurmând întocmai procedurile prevăzute de Ordonanța 80/2003, la articolele 4 și 8.
Anexez acestei sesizări Procesul Verbal de încheiere a ședinței CGMB din data de 16.07.2007".


(690 afișări)

 

Link-uri înrudite

· AMOS News
· Alte știri din sursa
AMOS News

· Alte știri de la ---


Azi: Cea mai citită știre din sursa AMOS News:

PC contestă dreptul primarului Videanu de a-și recupera concediul de anul trecut | Autentificare/Creare cont | 0 comentarii
Comentariile aparțin autorilor. Nu suntem responsabili pentru conținutul acestora.
Page created in 0.84642195701599 seconds.