Marți, 11 Octombrie 2005 - 09:04 AM Aleg.RO: Legea administrației va fi examenul clasei politice

Publicat de: ---

azi Vicepreședintele PSD Ioan Rus a acordat un interviu agenției MEDIAFAX cu privire la Legea administrației publice locale. Referindu-se la masa rotundă de la Poiana Brașov, Rus a afirmat că o parte din ideile sale au fost acolo, susținute de colegi politicieni foarte buni din administrație.
Ca președinte al Departamentului de Administrație și Interne al PSD, Ioan Rus a lansat public o chemare la dialog a reprezentaților clasei politice pe tema adoptării pachetului de legi ale administrației publice.
"Legea privind administrația publică locală reprezintă prima lege, după Constituție, ca importanță și exprimă nivelul de democratizare la care a ajuns o țară, la un anumit moment istoric. Pentru ca această lege să aibă eficiență, este necesară o dezbatere cuprinzătoare și consistentă a conținutului ei, care nu poate fi doar exprimarea viziunii unor tehnicieni sau politicieni de la vârful puterii centrale.
Este momentul să abandonăm discuțiile pătimașe și să ne așezăm la masa dialogului: Putere și Opoziție, primari și prefecți, miniștri și consilieri locali. Clasa politică își dă examenul maturității, iar rezultatul său fie ne va așeza alături de țările membre ale Uniunii Europene, fie ne va arunca într-o incertitudine politică, pentru care ne vor blestema copiii noștri.

Integrarea stimulează reforma
Consider că atât inițiativa domnului Vasile Blaga, cât și prezența aleșilor locali ai PSD la această dezbatere sunt semne de normalitate. Este nevoie ca forțele politice să se pună de acord asupra filosofiei administrației.
Integrarea europeană este stimulentul reformei administrației publice și nu motivul acesteia. Motivul de bază este însăși nevoia ca România să se afirme ca stat democratic, modern, într-o lume care se schimbă cu rapiditate, într-o lume în care globalizarea impune noi exigențe și noi provocări. Pentru reforma administrației publice, cerințele procesului de aderare la Uniunea Europeană ne oferă un bun traseu, pe care trebuie să-l urmăm. Integrarea nu poate avea loc în absența respectării unor criterii de convergență economică, socială și administrativă. Procesul de integrare aparține, fundamental, politicii interne și nu se limitează la inițiative diplomatice sau la declarații de politică externă. Căci integrarea europeană nu se joacă la nivelul imaginilor, ci la cel al structurilor, nu este numai o problemă de credibilitate politică, ci o chestiune de consubstanțialitate administrativă și de compatibilitate economică, adică de reformă profundă. Pentru a reuși, reforma trebuie să fie un efort colectiv și structural la nivelul întregii societăți, un parcurs care nu este balizat de momente-cheie, de întâlniri la vârf și de discursuri marcate de patosul succesului. Este vorba de altceva, este vorba de a regândi statul, de a reașeza raporturile acestuia cu cetățenii, iar demersurile trebuie să fie ghidate de următoarele repere: eficientizarea, profesionalizarea și depolitizarea administrației publice, continuarea procesului de descentralizare și îmbunătățirea procesului de formulare a politicilor publice.
La preluarea mandatului de ministru al Administrației și Internelor, mi-am propus ducerea la îndeplinire a două obiective majore: obținerea liberei circulații pentru cetățenii români și declanșarea unei reforme profunde a administrației publice. Doi piloni importanți ai acestei construcții au fost lansarea Strategiei Guvernului României privind accelerarea reformei în administrația publică, în mai 2004 și adoptarea Legii-cadru a descentralizării, în luna iulie a anului trecut. Constat că Ministerul Aministrației și Internelor a avut înțelepciunea de a continua aceste proiecte și după schimbarea Guvernului. Legile sunt fundamentul instituțiilor, dar dincolo de instituții sunt oamenii; ei trebuie să se găsească în centrul efortului nostru de a conduce reforma sistemului administrativ. Scopul descentralizării este de a aduce decizia mai aproape de cetățean, iar o condiție esențială pentru succes este ca descentralizarea responsabilităților și a resurselor să urmeze aceeași logică.
Cred că transformările pe care le vom opera trebuie să respecte o exigență fundamentală: unitatea statului. Unitatea înseamnă aceleași drepturi și aceleași obligații pentru toți cetățenii, pe întreg teritoriul țării. Nimeni, la noi, nu va accepta ca infracțiunea de furt să fie altfel pedepsită la București decât la Cluj, la Vaslui sau la Craiova. Un stat este unitar nu pentru că exclude, de pildă, existența unui bilingvism parțial sau local, ci pentru că administrează uniform și fără discriminare pe întreg teritoriul țării aceeași ordine de drept.

Statul, garant al respectării legii
Trebuie să stabilim care sunt problemele asupra cărora va continua să decidă statul și care sunt problemele asupra cărora vor decide co-lectivitățile locale. Atribuțiile de legiferare, de apărare și de securitate exercitate de stat nu se pun în discuție. Acestora trebuie să li se adauge misiunea de a asigura solidaritatea, coeziunea economică și socială, precum și competențele de a conduce mari servicii publice, cum sunt educația și sănătatea. Spre exemplu, un aspect care trebuie să preocupe statul și pentru care nici un guvern nu a găsit o soluție este dezechilibrul demografic intra și interregional. Efectul de deșertificare demografică va crea teritorii ale nimănui, care vor contribui la creșterea incapacității de dezvoltare a unor județe. Statul va rămâne garantul respectării legii de către autoritățile publice locale și garantul imparțialității politicilor publice.
Dacă Puterea se deplasează către nivelul local prin competențe și fonduri, puterea centrală nu va slăbi; este adevărat, va trebui să se realizeze o delegare a deciziei, inclusiv în cazul serviciilor deconcentrate, dar asta nu înseamnă că optăm pentru un stat mai slab, ci pentru un stat reorganizat, care trebuie să se afirme ca o veritabilă autoritate. El va asigura acest lucru printr-o justă și rezonabilă repartizare a resurselor între colectivitățile bogate și cele sărace și va veghea să nu existe în România teritorii lăsate în părăsire și cetățeni privați de servicii esențiale. Statul va trebui să învețe să delege autorităților publice locale executarea politicilor, iar acestea, la rândul lor, trebuie să-și asume întreaga responsabilitate.
O altă problemă este cea a relațiilor dintre colectivitățile locale. Mă refer la raporturile dintre orașe și comune, pe de o parte și județe, pe de altă parte, precum și la raporturile dintre județe și regiunile de dezvoltare economică. Însă, fără un ministru de Finanțe capabil să înțeleagă filosofia acestui proces, multe dintre lucrurile cuprinse în pachetul de legi vor rămâne simple angajamente. Deocamdată, nu am nici o dovadă că actualul ministru de Finanțe este un partener pentru cei care luptă pentru descentralizarea și modernizarea statului. Ba din contră!

Goana după poziții-cheie
În ce privește, schimbarea regulilor în timpul jocului, aceasta trădează un comportament incorect și periculos pentru stabilitatea și dezvoltarea democratică a României. Este un atac direct la Constituția României. De fapt, modalitatea de schimbare a președinților Consiliilor Județene propusă de actuala Putere se află într-o frapantă "simetrie" cu procedurile de schimbare a președinților celor două Camere ale Parlamentului. Raționamentul actualilor guvernanți pentru obținerea totală a puterii este foarte simplu: ceea ce nu am câștigat la alegeri câștigăm în Consiliul Județean sau în Parlament prin târguieli politicianiste. Goana după obținerea unor poziții-cheie în cadrul Consiliului Județean va declanșa un canibalism politic din care comunitățile locale vor avea cel mai mult de pierdut. Din fericire, șeful statului și ministrul Administrației și Internelor au exprimat public opinia că regulile jocului nu se schimbă în timpul meciului, a afirmat Ioan Rus.


(584 afișări)

 

Link-uri înrudite

· Azi
· Alte știri din sursa
Azi

· Alte știri de la ---


Azi: Cea mai citită știre din sursa Azi:

Legea administrației va fi examenul clasei politice | Autentificare/Creare cont | 0 comentarii
Comentariile aparțin autorilor. Nu suntem responsabili pentru conținutul acestora.
Page created in 0.58174109458923 seconds.