Marți, 19 Iulie 2005 - 08:43 AM Aleg.RO: Alegeri anticipate "turbo"

Publicat de: ---

azi Guvernul a modificat prin ordonanță de urgență legea alegerilor parlamentare ce fusese adoptată de parlament în 2004, după negocierea și dezbaterea consensuală a tuturor partidelor politice. Termenele legale pentru alegerea componenței Camerei Deputaților și a Senatului au fost reduse, în general, la jumătate, cu scopul desfășurării în ritm accelerat a alegerilor, după dizolvarea actualului Parlament, informează Executivul.
Conform ordonanței de urgență, data alegerilor se stabilește și se aduce la cunoștința publică de către Guvern cu cel puțin 30 de zile înainte de ziua votării, față de 45 de zile prevăzute anterior, iar campania electorală începe cu 15 zile înainte de data desfășurării alegerilor, față de 30 de zile prevăzute anterior.
Repartizarea timpilor de antenă se stabilește de o comisie parlamentară specială, constituită cu cel puțin cinci zile (față de zece zile prevăzute anterior) înainte de data începerii campaniei electorale.
În privința soluționării plângerilor și a contestațiilor care se referă la modul în care se desfășoară campania electorală, adresate birourilor electorale de circumscripție, a fost stabilit un termen de cel mult o zi (față de trei zile prevăzute anterior) de la înregistrare. Hotărârile se publică în presă și se afișează, în mod vizibil, la sediul biroului electoral care le-a emis.
Procesele-verbale care se încheie pentru Camera Deputaților și pentru Senat, privind toate operațiile electorale, se înaintează, cu pază militară, la Biroul Electoral Central, în termen de cel mult 24 de ore(față de 48 de ore prevăzute anterior) de la primirea comunicării Biroului Electoral Central referitoare la desfășurarea, pe circumscripții electorale, a mandatelor repartizate centralizat pe țară.
În străinătate, misiunile diplomatice și oficiile consulare ale României pot organiza secții de votare în localitățile în care există comunități de cel puțin 250 cetățeni români domiciliați sau aflați în străinătate.
Organizațiile cetățenilor aparținând unei minorități naționale legal constituite, care nu au obținut în alegeri cel puțin un mandat de deputat sau de senator au dreptul, împreună, la un mandat de deputat, dacă au obținut, pe întreaga țară, un număr de voturi egal cu cel puțin 5% (față de 10% cât era prevăzut anterior) din numărul mediu de voturi valabil exprimate pe țară pentru alegerea unui deputat.
Candidaturile pot fi contestate de către cetățeni, partide politice, alianțe politice și alianțe electorale, în termen de trei zile de la afișare (față de 20 de zile cât era prevăzut anterior).
Actualizarea listelor de alegători se face în cel mult opt zile (față de 15 zile prevăzute anterior) de la data stabilirii zilei votării.
În termen de cinci zile (față de zece zile prevăzute anterior) de la stabilirea datei alegerilor, primarul este obligat să pună la dispoziție partidelor politice, alianțelor politice și alianțelor electorale, la cererea și pe cheltuiala acestora, copii de pe listele electorale permanente.
Delimitarea secțiilor de votare se stabilește de primarii comunelor, orașelor, municipiilor sau ai subdiviziunilor administrativ-teritoriale ale municipiilor prin dispoziție și se comunică prefectului în termen de trei zile (față de cinci zile prevăzute anterior) de la stabilirea datei alegerilor.
Desemnarea celor șapte judecători ai Biroului Electoral Central se face de președintele Înaltei Curți de casație și justiție, în ședință publică, în termen de trei zile (față de cinci zile prevăzute anterior) de la stabilirea datei alegerilor, prin tragere la sorți, dintre judecătorii în exercițiu ai Curții.
Cererea de anulare a alegerilor dintr-o circumscripție electorală pentru fraudă electorală (cerere care se poate face numai de partidele politice, alianțele politice, alianțele electorale și candidații independenți care au participat la alegeri), se depune la Biroul Electoral Central în termen de cel mult 24 de ore (față de 48 de ore prevăzute anterior) de la încheierea votării, sub sancțiunea decăderii.
Desemnarea judecătorilor în biroul electoral de circumscripție (conform Legii sunt desemnați trei judecători) se face în ședință publică, în termen de cel mult trei zile (față de cinci zile prevăzute anterior) de către președintele tribunalului, prin tragere la sorți, dintre judecătorii în exercițiu ai acestuia.
Propunerile de candidați se fac pe circumscripții electorale și se depun la birourile electorale de circumscripție cel târziu cu 16 zile (față de 30 de zile prevăzute anterior) înainte de data alegerilor.
Contestațiile privind înregistrarea sau respingerea candidaturilor se soluționează de tribunalul în a cărui rază teritorială se află circumscripția electorală, în cel mult o zi (față de două zile prevăzute anterior) de la primirea contestației. În această materie, recursul se soluționează în termen de o zi (față de două zile prevăzute anterior) de la înregistrare.
Semnele electorale se stabilesc de către fiecare partid politic, alianța politică sau alianța electorală ori candidat independent și se comunică Biroului Electoral Central în termen de două zile (față de 3 zile prevăzute anterior) de la constituirea acestuia. Contestațiile privind înregistrarea semnelor electorale se vor soluționa de către Înalta Curte de Casație și Justiție în cel mult o zi (față de două zile prevăzute anterior) de la înregistrare.
În privința buletinelor de vot, prefecții răspund ca toate buletinele de vot necesare să fie imprimate cu cel puțin trei zile (față de cinci zile prevăzute anterior) înainte de data alegerilor.
Protocolul de constituire a alianței electorale se depune la Biroul Electoral Central în termen de 24 de ore ( față de 48 de ore prevăzute anterior) de la înființarea acesteia.


(579 afișări)

 

Link-uri înrudite

· Azi
· Alte știri din sursa
Azi

· Alte știri de la ---


Azi: Cea mai citită știre din sursa Azi:

Alegeri anticipate "turbo" | Autentificare/Creare cont | 0 comentarii
Comentariile aparțin autorilor. Nu suntem responsabili pentru conținutul acestora.
Page created in 0.54181003570557 seconds.