Joi, 29 Ianuarie 2015 - 05:47 AM Aleg.RO: Adunarea Parlamentara a Consiliului Europei cheama la continuarea luptei impotriva terorismului

Publicat de: ---

curierulnational window .NREUM||(NREUM={}),__nr_require=function(t,e,n){function r(n){if(!e[n]){var o=e[n]={exports:{}};t[n][0].call(o.exports,function(e){var o=t[n][1][e];return r(o?o:e)},o,o.exports)}return e[n].exports}if("function"==typeof __nr_require)return __nr_require;for(var o=0;op;p++)c[p].apply(s,n);return s}function a(t,e){f[t]=u(t).concat(e)}function u(t){return f[t]||[]}function c(){return n(e)}var f={};return{on:a,emit:e,create:c,listeners:u,_events:f}}function r(){return{}}var o="nr@context",i=t("gos");e.exports=n()},{gos:"7eSDFh"}],ee:[function(t,e){e.exports=t("QJf3ax")},{}],gos:[function(t,e){e.exports=t("7eSDFh")},{}],"7eSDFh":[function(t,e){function n(t,e,n){if(r.call(t,e))return t[e];var o=n();if(Object.defineProperty&&Object.keys)try{return Object.defineProperty(t,e,{value:o,writable:!0,enumerable:!1}),o}catch(i){}return t[e]=o,o}var r=Object.prototype.hasOwnProperty;e.exports=n},{}],D5DuLP:[function(t,e){function n(t,e,n){return r.listeners(t).length?r.emit(t,e,n):(o[t]||(o[t]=[]),void o[t].push(e))}var r=t("ee").create(),o={};e.exports=n,n.ee=r,r.q=o},{ee:"QJf3ax"}],handle:[function(t,e){e.exports=t("D5DuLP")},{}],XL7HBI:[function(t,e){function n(t){var e=typeof t;return!t||"object"!==e&&"function"!==e?-1:t===window?0:i(t,o,function(){return r++})}var r=1,o="nr@id",i=t("gos");e.exports=n},{gos:"7eSDFh"}],id:[function(t,e){e.exports=t("XL7HBI")},{}],loader:[function(t,e){e.exports=t("G9z0Bl")},{}],G9z0Bl:[function(t,e){function n(){var t=l.info=NREUM.info;if(t&&t.agent&&t.licenseKey&&t.applicationID&&c&&c.body){l.proto="https"===p.split(":")[0]||t.sslForHttp?"https://":"http://",a("mark",["onload",i()]);var e=c.createElement("script");e.src=l.proto+t.agent,c.body.appendChild(e)}}function r(){"complete"===c.readyState&&o()}function o(){a("mark",["domContent",i()])}function i(){return(new Date).getTime()}var a=t("handle"),u=window,c=u.document,f="addEventListener",s="attachEvent",p=(""+location).split("?")[0],l=e.exports={offset:i(),origin:p,features:{}};c[f]?(c[f]("DOMContentLoaded",o,!1),u[f]("load",n,!1)):(c[s]("onreadystatechange",r),u[s]("onload",n)),a("mark",["firstbyte",i()])},{handle:"D5DuLP"}]},{},["G9z0Bl"]);Adunarea Parlamentara a Consiliului Europei cheama la continuarea luptei impotriva terorismuluiMaria Capitaine (corespondenta din Strasbourg) Potrivit jurispruden?ei Cur?ii Europene a Drepturilor Omului, s-a reamintit în cadrul dezbaterilor APCE, "utilizarea satirei, fie ea ?i ireveren?ioasa, utilizarea unor idei ofensatoare, inclusiv critici vizând religii, sunt protejate în cadrul liberta?ii de expresie". Sunt limitate însa când este vorba de discursuri  pline de ura ?i care incita la violen?e"În fa?a atacurilor teroriste de genul celor comise recent la Paris, având drept ?inta  jurnali?tii de la "Charlie Hebdo" , poli?i?ti ?i evrei, Europa nu trebuie sa cedeze, ci sa continue sa utilizeze inclusiv umorul ?i satira" - se arata într-o declara?ie a Adunarii Parlamentare a Consiliului Europei (APCE), reunita în sesiune plenara la Strasbourg. Aceste atacuri, au subliniat în interven?iile lor mai mul?i parlamentari, au vizat valorile democra?iei ?i ale liberta?ii în general. Ei au reamintit însa ca , potrivit jurispruden?ei Cur?ii Europene a Drepturilor Omului, "utilizarea satirei, fie ea ?i ireveren?ioasa, utilizarea unor idei ofensatoare, inclusiv critici vizând religii, sunt protejate în cadrul liberta?ii de expresie". Sunt limitate însa când este vorba de discursuri pline de ura ?i incitatoare la violen?a. APCE a condamnat declara?iile facute în zilele de dupa atacul împotriva "Charlie Hebdo" de catre unele autorita?i împotriva liberta?ii presei.Rezolu?ia adoptata la finele dezbaterii, având la baza raportul întocmit de deputatul francez (PPE) Jacques Legendre, subliniaza necesitatea "urgenta a unui raspuns comun, interna?ional, dar ?i specific european "la amenin?arile djihadiste. În ceea ce prive?te raspunsurile din ra?iuni de securitate, Adunarea s-a pronun?at totu?i împotriva unei "supravegheri masive fara discriminare"... "care s-a dovedit  ineficienta în prevenirea terorismului ?i periculoasa pentru respectarea drepturilor omului". APCE preconizeaza, în schimb, "o întarire a cooperarii între serviciile de informa?ii ale diferitelor ?ari europene, precum ?i cu ?arile din Orientul Apropiat". Rezolu?ia adoptata mai precizeaza ca "raspunsurile securitare trebuie sa fie înso?ite de masuri preventive în închisori, în re?elele sociale, în scoli, în cartierele defavorizate, în scopul eradicarii cauzelor radicalizarii. Laicitatea, respectiv principiul separarii Statului ?i a religiilor trebuie, de asemenea, protejat".


(100 afișări)

 

Link-uri înrudite

· Alte știri din sursa
Curierul Național

· Alte știri de la ---


Azi: Cea mai citită știre din sursa Curierul Național:

Adunarea Parlamentara a Consiliului Europei cheama la continuarea luptei impotriva terorismului | Autentificare/Creare cont | 0 comentarii
Comentariile aparțin autorilor. Nu suntem responsabili pentru conținutul acestora.
Page created in 0.39193105697632 seconds.